Snelfietspad: Den Bosch Centrum, Rosmalen, Oss

Mazairaclaan-Maximakanaal-A2-Stadionlaan.
De doorkoppeling van de fietsverbinding F59 van de Stadionlaan naar de Tivoliweg is een extra verbinding, die voert via een fietsbrug over het Maximakanaal naar de wijk Molenhoek in Rosmalen. Luchtfoto
Daarbij is ook een weg voor autoverkeer gepland, naast het reeds aangelegde fietspad. Doorgetrokken over de brug over de A2, gaat deze weg vervolgens op een helling naar maaiveld en voor de het kanaal buigt deze onder de fiets/spoorbrug door, om aan de andere kant van de brug weer een helling naar het niveau van de Tivoliweg te krijgen en daar op aan te sluiten.
De Tivoliweg verbindt de stadsdelen van ’s-Hertogenbosch aan weerszijden van het kanaal met elkaar.
Plangebied.
Het plangebied bestaat uit het gehele openbare gebied wat nodig is voor het doelmatig functioneren van de nieuwe weg. Naast de verharding behoren ook de bermen, taluds en delen van watergangen tot het plangebied.
Ontwerp.
Het ontwerp van het tracé voorziet in een doortrekking van de Stadionlaan ten zuiden en evenwijdig aan het spoor. Nabij het nieuwe tracé van de Zuid-Willemsvaart, nu Maximakanaal genoemd, loopt de nieuwe weg onder het spoorviaduct door en sluit ten noorden van het spoor met een wijde boog aan op de Tivoliweg.
Ten behoeve van de verbinding worden delen van de aanwezige watergangen gedempt.

Foto's.
Daarnaast vindt u hierover foto's van de actuele werkzaamheden
 

 

Tags

Fietsen