Bomen van de Burg. Mazaïraclaan

Door de aanleg van het tunneltje en de verlegging van de spoorbaan is er onderbreking in het 'groen' en de bomenrij ontstaan van de Burg. Mazaïraclaan tot aan de rotonde van de Empelseweg.

De werkgroep Groen heeft, in de persoon van Joop Hintzen, zich ingespannen om nieuwe aanplant eerder te laten gebeuren dan in de planning van de gemeente lag. Deze aanplant heeft reeds plaatsgevonden.De nieuwe aanplant aan beide zijden van de weg begint einde Mazaïraclaan (tunneltje) tot aan de rotonde Empelseweg (bij de brandweerkazerne).

Tags

Bomen