Wereldopschoondag

Miljoenen vrijwilligers in meer dan 150 landen komen op 21 september a.s. in actie om de wereld een stukje schoner te maken. De Plastic Soup Foundation coördineert de opschoonactie in Nederland en richt zich bij ons vooral op zwerfafval.  Het doel van de World Cleanup Day is om zwerfvuil te ruimen én meer kennis te vergaren over welk soort afval op straat en in de natuur rondzwerft.  Het in kaart brengen van het zwerfvuil gebeurt met behulp van de (gratis) Litterati app.

Deze app is heel makkelijk: hij legt de precieze locatie vast waar je zwerfvuil hebt aangetroffen, maar ook van wat voor materiaal en merk iets is.  Met deze informatie wil de Plastic Soup Foundation bewerkstelligen dat het probleem bij de bron wordt aangepakt. (denk aan statiegeld op flesjes en blikjes of duurzamere verpakkingen)

Ook meedoen ?

Wilt u meehelpen aan de World Cleanup Day, dan stellen wij materiaal beschikbaar. U kunt van ons prikstokken,  vuilniszakken en veiligheidshesjes lenen.

Op zaterdag 21 september, vanaf 09.30 uur is onze gemeentewerf De Maashoeve, Belgeren 10 hiervoor geopend.  De koffie staat klaar! Rond 13.00 uur willen we afronden.

In tegenstelling tot de landelijke opschoondag, halen wij de zakken met vuil niet op en staat er geen financiële vergoeding tegenover.  Het opgehaalde zwerfvuil, kunt u op die dag wél bij ons kwijt op de werf.   Aanmelden kan door te klikken op de volgende link:   www.plasticsoupfoundation.org/world-cleanup-day   Door op de kaart van Nederland in te zoomen bij ’s-Hertogenbosch

U mag ook een mailbericht sturen voor deelname, zodat wij ongeveer weten hoeveel materiaal we klaar kunnen zetten.  Samen kunnen we het verschil maken k.claassen@s-hertogenbosch.nl