De Hoef-Noord

De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt aan het woningplan ‘De Hoef, 2fase’. Dit plan ligt tussen het spoor en de noordzijde van het zwembad Kwekkelstijn. Op de voormalige voetbalvelden wordt in september 2020 gestart met de bouw van 88 woningen. Eind juni 2020 start het bouwrijp maken van het gebied.

  klik op afbeelding voor vergroting

Bouwweg
Voor de bouw van de woningen is een aan-en afvoerroute nodig. De locatie ligt in een dichtbebouwd gebied, vandaar dat er speciale aandacht besteed is aan de ligging van een bouwweg. Die afweging is hier (pdf) beschreven.
De werkzaamheden starten in september 2020 en duren uiterlijk tot september 2022. De bouwweg wordt dan verwijderd en de situatie wordt hersteld

De aanleg van de bouwweg heeft tot veel ongenoegen bij de omwonenden geleid. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend.  En er is niet goed over gecommuniceerd. De informatieavond was gepland nadat de werkzaamheden al begonnen waren.  De avond op 31 maart kon vanwege corona niet doorgaan.  In de brief  van 26 maart aan de omwonenden stelde de gemeente ten onrechte dat de wijkraad met de plannen had ingestemd. Dit was onjuist. De wijkraad was geïnformeerd en heeft er bij de gmeente op aangedrongen goed over dit plan te communiceren. Als reactie op het verwijt van de omwonenden heeft de wijkraad een brief naar de gemeente gestuurd.


Het plan De Hoef-Noord

Klik op afbeelding voor vergroting

  Situering van het plan De Hoef-Noord

Hoe ziet het plan eruit?
In dit plangebied worden 88 woningen gerealiseerd: 26 woningen en 62 appartementen. Lees meer bij de gemeente

Lees meer over het plan welke huizen er komen enz.
Kijk op ruimtelijke plannen om nog meer zicht te krijgen op het plan.

Gevolgen voor de veiligheid van fietsers
Er zijn bewoners die zich ongerust maken over de verkeersveiligheid van het fietspad. Zij hebben een brief gestuurd aan B en W omdat het autoverkeer vanuit de wijk over het snelfietspad gaat. Wanneer De Hoef-Noord klaar is, wordt dit nog erger.
Volgens B en W is het risico aanvaardbaar. Ze houden de vinger aan de pols.
Lees meer hierover in het BD van 10-6-2019 .

Voor de ontwikkeling van De Hoef-Noord in foto's klik hier
Deze fotomap wordt regelmatig aangevuld.