Verontrusting bij bewoners over verkeersveiligheid De Hoef

Bewoners in en om de Hoef zijn onlangs geïnformeerd over de nieuwbouwplannen in hun nabije omgeving.
Bewonersvereniging De Hoefslag en Stichting Chapeau Woonkring Rosmalen (De Wissel) zijn daardoor ernstig verontrust geraakt over de te toch al redelijk onveilige verkeerssituatie rondom de complexen. Zij verwachten onveilige verkeerssituaties bij de toegang via de Annenborgh, de aansluiting/overgang naar het snelfietspad (F59) en de mix van gemotoriseerd en ongemotoriseerd verkeer op de F59, mede gezien de vele uitritten die hierop uit (gaan) komen uit parkeergarages en parkeerplaatsen.
In een gezamenlijke brief hebben zij hun grote bezorgdheid aan het college van Burgermeester en Wethouders kenbaar gemaakt. 
Het is nu wachten op een reactie van het college van B&W en hopelijk adequate maatregelen.
De wijkraad blijft dit proces samen met betrokkenen volgen.

 

Tags

Verkeer