De Hoef-Noord

De bouw van woningen is gestart in januari 2021. Volg de bouw in het fotoalbum De Hoef-Noord.
De werkzaamheden aan de bouwweg zijn 24 november 2020 weer gestart.

Er is een oversteek  vanaf de Sportlaan (het fietspad langs het zwembad) naar het snelfietspad.
De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt aan het woningplan ‘De Hoef, 2fase’. Dit plan ligt tussen het spoor en de noordzijde van het zwembad Kwekkelstijn. Op de voormalige voetbalvelden is in september 2020 gestart met de bouw van 88 woningen. Eind juni 2020 startte het bouwrijp maken van het gebied.

  klik op afbeelding voor vergroting
Bouwweg
Voor de bouw van de woningen is een aan-en afvoerroute nodig. De locatie ligt in een dichtbebouwd gebied, vandaar dat er speciale aandacht besteed is aan de ligging van een bouwweg. Die afweging is hier (pdf) beschreven.
De werkzaamheden zijn gestart 22-10-2020 en duren uiterlijk tot september 2022. De bouwweg
wordt dan verwijderd en de situatie wordt hersteld
Bezwaren tegen bouwweg

De aanleg van de bouwweg heeft tot veel ongenoegen bij de omwonenden geleid. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend.  En er is niet goed over gecommuniceerd. De informatieavond was gepland nadat de werkzaamheden al begonnen waren.  De avond op 31 maart kon vanwege corona niet doorgaan.  In de brief  van 26 maart aan de omwonenden stelde de gemeente ten onrechte dat de wijkraad met de plannen had ingestemd. Dit was onjuist. De wijkraad was geïnformeerd maar heeft er bij de gemeente op aangedrongen goed over dit plan te communiceren naar bewoners. Als reactie op het verwijt van de omwonenden heeft de wijkraad een brief naar de gemeente gestuurd.

Antwoord van de gemeente op de bezwaren 10-07-2020:
Voor de aanleg van de tijdelijke weg voor het bouwverkeer heeft de gemeente een voornemen tot een verkeersbesluit gepubliceerd. Hierop zijn diverse en uitlopende reacties binnengekomen. De gemeente heeft de bedenkingen op het verkeersbesluit afgewogen en het resultaat is dat het niet heeft geleid tot een andere routekeuze. Indieners van de bedenkingen zijn hierover geïnformeerd.

Wel hebben de bedenkingen en gesprekken met de indieners van de bedenkingen geleid tot optimalisaties. Die houden het volgende in:

  • De stalen rijplaten worden vervangen door een extra laag asfalt. Dit zal overlast zoals geluidshinder, trillingen en stof beperken;
  • De kruising met het fietspad De Hoef / Sportlaan wordt voorzien van extra attentieverhogende borden. De voorrangsregeling wordt omgedraaid ten gunste van het bouwverkeer. Daarbij plaatst de gemeente hekjes om de snelheid van fietsers te minderen;
  • Het tijdelijke looppad en eventuele bankjes positioneert de gemeente zo dicht als mogelijk tegen de bouwweg. Zo wordt de privacy van omliggende woningen zo veel mogelijk gewaarborgd;
  • De bouwweg wordt alleen gebruikt voor leveringen of voor zaken waarbij men vaak materieel/materiaal uit het voertuig moet halen. Luxe voertuigen of busjes die lang stilstaan en niet of weinig worden gebruikt, wordt via De Hoef afgewikkeld;
  • De gemeente voert een bouwkundige opname uit bij panden in de directe omgeving van de bouwweg. De bouwkundige staat van het pand wordt vastgesteld, om later eventuele schade door trillingen vast te kunnen stellen;
  • De bouwweg wordt voorzien van hoge bouwhekken (2 meter), onder andere vanwege de veiligheid van spelende kinderen en andere voetgangers.

De locatie ligt in een dichtbebouwd gebied. Een tijdelijke weg voor het bouwverkeer zal hoe dan ook overlast met zich kan meebrengen. Dit is de reden waarom de gemeente verschillende routes heeft overwogen, naast elkaar heeft gezet en op meerdere aspecten heeft beoordeeld.

Het plan De Hoef-Noord

Klik op afbeelding voor vergroting

  Situering van het plan De Hoef-Noord

Hoe ziet het plan eruit?
In dit plangebied worden 88 woningen gerealiseerd: 26 woningen en 62 appartementen. Lees meer in het Beeldkwaliteitplan De Hoef
Lees meer over het plan welke huizen er komen enz.

Gevolgen voor de veiligheid van fietsers
Er zijn bewoners die zich ongerust maken over de verkeersveiligheid van het fietspad. Zij hebben een brief gestuurd aan B en W omdat het autoverkeer vanuit de wijk over het snelfietspad gaat. Wanneer De Hoef-Noord klaar is, wordt dit nog erger.
Volgens B en W is het risico aanvaardbaar. Ze houden de vinger aan de pols.
Lees meer hierover in het BD van 10-6-2019 .