Nieuwbouw 95 Woningen op v.m. OJC terrein Molenhoek rosmalen.

'Plan De Hoef'
Nieuwbouw 78 woningen. Nieuwbouwplan gaat door.

Op het gebied tussen de Tennisbaan TC Rosmalen en Zwembad Kwekkelstijn komen ongeveer 78 woningen. Dit aantal kan varieren zowel naar boven als naar beneden.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het onderstaande artikel of lees hier.

Bron: BD Brabants Dagblad 17 augustus 2013.
Artikel: "Molenhoek en De Hoef gaan door".
             "Weer een echt bouwplan in het dorp Rosmalen". 
Auteur: Linda Akkermans.

Voorontwerpbestemmingsplan 16.08.13.
'De Hoef' Nieuwbouwplan Rosmalen

Inzage: m.i.v. 19 augustus 2013 gedurende zes weken.
Gemeente Den Bosch ruimtelijke plannen.


Inspraakverordening/Bekendmaking
Gemeente Den Bosch
Voor Inzage zie details hier.
 

Inloopavond:
- 29 augustus 2013
- 19.30-21.00 uur
- VILLA FLEURIE, Rosmalen.

Wonen in 'DE HOEF' Rosmalen

De Hoef Zuid Inspraakreactie.
Wijkraad Molenhoek heeft haar inspraakreactie bepaald.
De inspraakreactie van Stichting Wijkraad Molenhoek op het concept beeldkwaliteitsplan De Hoef en
voorontwerp uitwerkingsplan De Hoef Zuid.
Wilt u meer weten? Zie hier de details.

Ontwerpuitwerkingsplan 'De Hoef Zuid'.
Ter inzage, Publicatie Staatscourant. 

Voor meer details over de inzagetermijn, publicatie in Staatscourant, verwijzen we u graag naar deze aanvullende informatie.
Ook verscheen er in 'THUIS-IN-HET-NIEUWS' hierover een artikel.

Gemeente Den Bosch reactie.
'Beeldkwaliteitsplan De Hoef'.

De Gemeente Den Bosch heeft een reactie toegezonden hierover.
Voor meer details verwijzen we graag naar deze nadere info.
 

15 September 2014 Start Bouwrijp maken 'De Hoef Zuid'.

- Annleggen nieuwe riolering.
- Klaarmaken grond voor nieuwbouw [grondverzet]
- Annleggen bouwwegen, kabels, leidingen.

Tijdsduur.
Eind november is de verwachting klaar te zijn met deze werkzaamheden.
De Sportlaan, Zwembad, Speeltuin en Terreinen Verenigingen blijven bereikbaar.

Informatie, Details.
Voor meer informatie en details verwijzen we u graag naar de door de Gemeente 's-Hertogenbosch recent aan de omwonenden toegezonden 'Bewonersbrief'.
Op onze Website vindt u dit terug bij 'Rubriek Nieuws'.