Parkeerterreinen Speeltuin 'T Kwekkeltje' en Zwembad 'Kwekkelstijn'

15.06- 15-10.14 Werkzaamheden De Hoef Zuid.
Wijk Molenhoek Rosmalen.
Aanleg nieuwe riolering, -toegangsweg, -fietspad, -voetpad.
[Geplaatst 28.05.14.]

                                                                                                                Foto's
Zoals we u als bewoners/omwonenden in de brief van 7 februari 2014 al lieten weten, gaat de gemeente het terrein rondom het zwembad Kwekkelstijn herinrichten. De werkzaamheden starten medio juni 2014. In deze brief leest u wat we als Gemeente al gedaan hebben, wat we nu gaan doen en wat dat voor u als omwonende(n) betekent.

Wat gaan we vanaf medio juni doen rondom het zwembadterrein?

- Aanleggen van nieuwe riolering
- Aanleggen van een nieuwe toegangsweg met parkeerplaatsen
- Aanleggen van een pad voor voetgangers en fietsers

We verwachten dat de werkzaamheden eind oktober 2014 klaar zijn.

Overlast en bereikbaarheid
Het zwembad, de speeltuin en de terreinen van de verenigingen zijn tijdens de werkzaamheden minder goed bereikbaar.

U ondervindt hinder door de werkzaamheden. Wij realiseren ons dat en proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden rondom zwembad Kwekkelstijn en speeltuin ’t Kwekkeltje worden uitgevoerd door firma Gebr. Voets uit Rosmalen. Het bouwverkeer maakt gebruik van de toegangsweg vanaf de Deken van Roestellaan.

Wij informeren u als we door (weers-)omstandigheden van de planning af moeten wijken. Neemt u dan contact op met de heer A. (Arjan) van den Bosch. Zijn telefoonnummer is (073) 615 3102, of stuur een e-mail aan realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van het onderwerp van deze brief. Hebt u een vraag, klacht of melding over zaken in de openbare ruimte? Denk hierbij aan verstopte straatputten, kapotte lantaarnpaal, vernielingen, (zwerf)vuil en rommel, verzakte stoeptegels, illegaal gestort afval, etc. Neemt u dan contact op met het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig. Telefoonnummer (073) 615 55 55 of via www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.

Planning
Het werk van Enexis en Brabantwater rondom het zwembad is klaar. Het archeologisch onderzoek wordt, naar verwachting, eind mei afgerond.

Combi-pad voetgangers, fietsers De Hoef Zuid gereed voor gebruik.

In 'De Hoef Zuid' is ook voorzien de aanleg van een combi-pad voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers mogen er samen en tegelijk gebruik van maken. De nieuw aanleg van parkeerplaatsen Speeltuin 'T Kwekkeltje' Zwembad  'Kwekkelstijn' zijn nu voltooid,
Het combi-pad' loopt vanaf de Sportlaan naar de wandel- & fietspaden tussen de 'Annenborch' en 'Hofgebouw De Hoef'.
Weer is er een fase afgerond in Project  'De Hoef Zuid'. Nu rest de nieuwbouw van 56 nu, tot maximaal 95 woningen.