Aanleg nutsvoorzieningen, aan- en afvoerleidingen De Hoef Zuid

De Hoef Zuid.
21.02.2014 Start voorbereidingen snoeiwerkzaamheden, bomenkap, bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen.


Communicatie.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft de nabije omliggende bewoners op de hoogte gesteld via 'bewonersbrieven'. De 1e was gedateerd de 10e februari 2014; de 2e had als datum de 13e maart 2014.
Werkzaamheden.
Op vrijdag 21.02.2014 is al gestart met de voorbereidingswerkzaamheden.
Een hoveniersbedrijf heeft de bomen, die niet zullen worden gekapt, 'ingepakt' in een 'houten jas'. Dit ter bescherming bij de komende bomen kap- en snoeiwerkzaamheden op het voormalige 'OJC-terrein'; straks bestemd als bouwterrein voor plan De Hoef Zuid.
Ook de herinrichting van parkeerterrein rondom 'Kwekkelstijn' wordt aangepakt.
Na de bouwvak zullen dan starten het bouwrijp maken van dit terrein.
Hierbij valt te denken aan aanleg nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, afvoer en benodigde bouwwegen.
Gepland zijn de bouw van ca. 90 woningen.
Volg ons over de 'Actuele Projecten' in onze wijk op onze Website, Facebook, Twitter.
Bomenkap.
De Gemeente heeft hiervoor een vergunning.
De werkzaamheden worden 1 week later dan gepland uitgevoerd en wel van 24 t/m 28 februari 2014.
Op vrijdag 21 februari 2014 is er gestart met het 'inpakken' van bomen. Daartoe wordt er een 'houten planken omhulsel' geplaatst om de bomen, die bewaard blijven en niet mogen worden gerooid conform het plan van gemeente 's-Hertogenbosch. Wijk Molenhoek heeft het proces van begin af aan op de voet gevolgd. E.e.a. wordt steeds actueel fotografisch vastgelegd.
In de fotoseries op onze Website, Facebook, Twitter vindt u alle details van deze voortgang. Uiteraard komen er steeds meer details beschikbaar naarmate de actualiteiten daartoe aanleiding geven.
Archeologisch onderzoek.
Vanaf medio maart is de verwachting dat er op die plek archeologisch bodemonderzoek wordt verricht.
Volgens de door de gemeente 's-Hertogenbosch aan omliggende wijkbewoners toegestuurde bewonersbrief 13e maart 2014 staan deze werkzaamheden ingepland te beginnen vanaf de 18e maart 2014, respectievelijk vanaf de 24e maart 2014.
Bron, Aanvullende informatie.
Voor meer details verwijzen we u naar de door Gemeente 's-Hertogenbosch verzonden bewonersbrief, het bestemmingsplan, beschikbare inrichtingsplan.
Ook vindt u meer informatie in 1 of meer van de bijlagen vermeld als 'downloads'.
Fotoreportages.
Meer details, actuele foto's treft u aan in de fotoseries op onze website en op onze Facebook pagina.

Tags

De Hoef