Parkeren in de Sportlaan

Er zijn klachten van omwonenden over de parkeeroverlast bij de speeltuin. De gemeente heeft een plan voor de Sportlaan ontworpen. De uitvoering die aanvankelijk in 2021 gepland werd is op verzoek vervroegd en zal nu in 2019 uitgevoerd worden.
Het ontwerp is na overleg met de wijkraad aangepast en zal op 9 oktober in de bestuurvergadering nogmaals besproken worden.