Parkeren in de Sportlaan

De klachten van omwonenden over de parkeeroverlast bij de speeltuin zijn door de gemeente meegenomen in het nieuwe plan voor de Sportlaan. De uitvoering die aanvankelijk in 2021 gepland werd is op verzoek vervroegd en zal nu in 2019 gestart worden.

Om de bewoners te informeren is er 5 september 2019 een druk bezochte informatieavond gehouden. Er waren zo'n 35 bewoners aanwezig. De gemeente had de plannen uitgeprint en op tafel gelegd en iedereen kon op- en aanmerkingen inbrengen.