Het project Maximakanaal

Zuid-Willemsvaart wordt Maximakanaal
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State had in een uitspraak van 24 maart 2010 aangegeven dat het kabinet door kon gaan met met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart om 's-Hertogenbosch. Dit betekende dat er met de aanleg van het 9 kilometer lange kanaal kon worden gestart.
De discussie of het kanaal om de stad 's-Hertogenbosch aangelegd zou mogen worden, liep al tientallen jaren. Deze positieve uitspraak van de Raad van State was dan ook een doorbraak.

http://www.s-hertogenbosch.nl/uploads/RTEmagicC_Lr_ZWV__01.jpg.jpg

Verbetering leefbaarheid

De provincie Brabant staat bekend om haar hoogwaardige industrie en exportgeoriënteerde activiteiten. Vooral Zuidoost-Brabant is een Europese topregio waar veel multinationals een vestiging hebben. Zij maken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten steeds vaker gebruik van het Brabantse kanalenstelsel. De nieuwe Zuid-Willemvaart vormt straks een belangrijk onderdeel van hun logistiek. Vanaf 2015 hoeven grote schepen niet meer door de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch te varen. Dat komt de leefbaarheid van de stad ten goede.

Omleggen Zuid-Willemsvaart: Maas - Den Dungen

In opdracht van Rijkswaterstaat legde WillemsUnie ten oosten van 's-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Na de omlegging kunnen grotere vrachtschepen door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. Gevolg: minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Grote vrachtschepen hoeven na de omlegging niet meer door de binnenstad te varen.

Flink 'lek' ontstaan in nieuwe Maximakanaal
Op 05 september en een kleine maand later op 09 oktober 2014 verschenen er berichten in de krantenmedia, dat er een 'lek' was ontdfekt in het nieuwe 'Maximakanaal'.
Dit werd bevestigd door de 'Willemsu.nie' eindverantwoordelijke voor aanleg en realisatie.
Er bleek water te sijpelen door de dijken langszij het Maximakanaal over de lengte van liefst 2,5 km. Met bergen 'vette klei', nieuw soort worteldoek, wilgenmatten en afgewerkt met speciale stortstenen werd er gerepareerd.
Details
Voor de volledige tekst van alle 3 artikelen in Brabants Dagblad verwijzen we u naar de als bijlagen vermelde 'downloads' onderaan op deze pagina.
Voor een meer uitgebreide fotoserie klik hier.

 

 

 

Tags

Kanaal