Sasseltberg/Zandstraat

Voorstellen voor verandering met samenhangende punten:

  1. Het bord 'doodlopende weg'moet aan het begin geplaatst worden onder vermelding 'Zandstraat bereikbaar'.
  2. Waar de Sasseltberg eindigt bij het  fietspad, het voorrangsbord vervangen door een stopbord met onderschrift 'fietsers'.

Er zijn 2 mogelijkheden:

De situatie zoals deze nu is dan:

  1. Bij de T-kruising Sasseltberg/Zandstraat tegenover het begin van de Zandstraat het bord naar de nummer 1-11 en 2-8 naar de lantaarnpaal verplaatsen en een bord met verwijzing naar de overige nummers.
  2. ​Bij de auto-/fietsstraat een bord 'Zandstraat' toevoegen want daar staat nu niets.

Als de situatie gewijzigd wordt dan:

  1. Auto/ fietsstraat opheffen
  2. Zandstraat geheel toegankelijk maken vanaf de Sasselberg
  3. Paaltjes in de Zandstraat verwijderen

 

 

Tags

Wijkschouw