Carpoolplaats

Voorstellen voor verandering:

  1. Een betere verwijzing naar 'Carpoolplaats'. Er staat nu alleen een bord P
  2. Naast de inrit bord 'Parkeren' carpoolplaats en zandverstuiving (x aantal meter)
  3. Naast de toegangsweg voorzieningen treffen dat daar niet geparkeerd mag worden b.v haag- f andere beplanting.
  4. Maak een oversteek ten noorden van de toegangsweg naar de zandverstuiving. Dicht bij de rotonde waar het verkeer toch al afremt of net optrekt.
  5. Het eerder genoemde zandpad afsluiten.

Tags

Wijkschouw