Waarom de woonscan?

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen, waarin een steeds groter beroep gedaan wordt op zelfredzaamheid van mensen, maakt dat mensen steeds langer thuis zullen blijven wonen.
Niet alle woningen zijn reeds geschikt om, ook als mensen ouder worden, veilig en comfortabel te wonen.
Het doel van de woonscan is om, tezamen met de bewoner(s), een beeld te krijgen over de status van hun woning. Is de woning nu en voor de toekomst veilig en comfortabel om in te wonen? Waar bevinden zich obstakels, ongemakken en onveilige situaties en hoe kunnen deze verholpen en verbeterd worden? Dit alles vanuit de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en nu al rekening houdend met eventuele toekomstige beperkingen en ongemakken.

Wat doet de woonadviseur?
Een woonscan wordt gedaan door 2 woonadviseurs die samen met de bewoners een uitgebreide vragenlijst over hun huis en hun woonsituatie invullen. De antwoorden van deze vragenlijst worden ingevoerd in een computerprogramma en vervolgens rolt daar een woonadvies op maat uit.
Dit woonadvies wordt vervolgens door de woonadviseur met de bewoners besproken.

Wilt u zich aanmelden of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met:

BijBomans Heidi Vriend              073-6149504             email: woonscan@bhjhb.nl
HEVO Paul Scholten                  073-6440665               email: paul@paulscholten.nl