Molenhoek Zorgzame Wijk

Een wijk waar mensen zich verantwoordelijk voelen en elkaar waar nodig ondersteunen. Hiervoor is het belangrijk dat de mensen elkaar kennen. De toekomst ligt voor een groot deel bij het eigen initiatief van de bewoners.

Door interviews af te nemen eind 2014 zijn er 3 thema's naar voren gekomen namelijk:

  • bezorgdheid over de toekomst
  • bereidheid elkaar te helpen
  • behoefte aan een plek in de wijk voor activiteiten en ontmoeting. Dit hebben we kunnen realiseren in BijBomans

Bijna alle geïnterviewden maakten zich zorgen over de toekomst. Men weet dat er bezuinigd gaat worden op de zorg. Sommigen weten al dat ze minder uren zorg of hulp krijgen. Vaak vindt men de huidige hulp krap voldoende. Weten waar je hulp kunt krijgen? Kijk op deze pagina

Foto’s