'Molenhoek Zorgzame Wijk'

Een zorgzame wijk
Een wijk waar mensen zich verantwoordelijk voelen en elkaar waar nodig ondersteunen. Hiervoor is het belangrijk dat de mensen elkaar kennen. De toekomst ligt voor een groot deel bij het eigen initiatief van de bewoners. In onze wijk is een werkgroep opgericht Molenhoek een zorgzame wijk.

De werkgroep Zorgzame Wijk Molenhoek heeft eind 2014 interviews gehouden onder wijkbewoners.
Uit deze interviews kwamen drie thema's naar voren:

  • bezorgdheid over de toekomst
  • bereidheid elkaar te helpen
  • behoefte aan een plek in de wijk voor activiteiten en ontmoeting. Dit hebben we kunnen realiseren in BijBomans

Bijna alle geïnterviewden maakten zich zorgen over de toekomst. Men weet dat er bezuinigd gaat worden op de zorg. Sommigen weten al dat ze minder uren zorg of hulp krijgen. Vaak vindt men de huidige hulp krap voldoende. Weten waar je hulp kunt krijgen? Kijk op Koo.

Foto’s