Burgerinitiatieven voor zorg in de wijk in Nederland

Dit zijn initiatieven in zorg en welzijn door én voor burgers, die vrijwillig starten. Dat gaat zo: één of meer burgers pakken een probleem op waarvan zij vinden dat het aangepakt moet worden om de leefbaarheid in een wijk te verbeteren of het zorg- en welzijnsaanbod te vernieuwen. Zo’n initiatief is gericht op de wijk. De burgerinitiatieven werken vanuit de principes betrokkenheid en wederkerigheid. Dat wil zeggen: je geeft iets en je neemt iets. Lees meer over andere burgerinitiatieven: landelijke burgerinitiatieven
Of zoek ondersteuning via de Landelijke helpdesk
Op 25 maart 2017 ging de landelijke helpdesk van NLZVE van start. Hier kunnen actieve burgers die zich willen inzetten voor de zorg en ondersteuning van wijkbewoners terecht voor informatie en advies.