Open Huis, 7 oktober 2015

Het Open Huis is druk bezocht. Zo'n 100 tot 150 wijkbewoners hebben uiting gegeven aan hun belanstelling voor het nieuwe wijkcentrum.  Foto's
's Avonds reikte wethouder Kagie namens de gemeente een voucher uit, die de projectgroep recht geeft op een vijftal sessies professionele ondersteuning.

Ook was er al een royale opbrengst aan wensen, ideeën en aanbod.
Een aanbod is gedaan voor:
- het organiseren van een schilder-/tekenclub op de woensdagmiddag
- geven van voorlichting over het psychiatrische circuit
- opzetten van een filmclub
- presentatie van gemaakte reizen
- geven van voorlichting over stervensbegeleiding
- geven van informatie over de Vrijwillige Hulpdienst

Verder ging de interesse van de bezoekers uit naar:
- opzetten van een boekenruil-bibliotheek
- een breicafé
- een rummycub-middag
- bijeenkomsten vanuit een leesclub
- een cursus leren bridgen
- klaverjassen
- bloemschikken
- klassieke muziekavond
- opzetten van een theater-/filmbezoekclub
- een koor
- opzetten van een muziekgroep (viool, cello, dwarsfluit, e.d.)
- organiseren van een nieuwjaarsborrel
- instellen van een Buurt Veiligheids App