De droom van de werkgroep 'Molenhoek, een zorgzame Wijk'

Onze droom voor de langere termijn: het punt op de horizon:
Molenhoek is een wijk waar mensen hun buurtgenoten kennen, voldoende contacten hebben, hulp aan buren en buurtgenoten durven te vragen en bereid zijn anderen in de wijk te helpen. Aanvullend op deze onderlinge burenhulp bestaat er in de wijk een georganiseerd netwerk van vrijwillige hulp op het gebied van zorg, welzijn en diensten voor vragen en problemen waarvoor mensen geen beroep kunnen (willen) doen op professionele zorg of ondersteuning. Voor verpleging en persoonlijke verzorging kunnen wijkbewoners een beroep blijven doen op professionele zorgaanbieders. De medewerkers ervan werken samen met en stemmen hun zorg en ondersteuning af met de vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers in de wijk.

Onze droom voor de kortere termijn:
BijBomans is een bruisend, laagdrempelig centrum in de wijk waar Molenhoekers andere wijkbewoners kunnen ontmoeten. En waar zij koffie kunnen drinken, de krant kunnen lezen, een broodje of een kop soep kunnen gebruiken, een spelletje kunnen spelen of een potje kunnen kaarten, ze kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Maar ook waar ze terecht kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn en diensten, hulp kunnen vragen aan een vrijwilligersorganisatie of deel kunnen nemen aan vorm van dagopvang of dagactiviteiten.

Onze kernwaarden:

  • Wijkbewoners zoeken mee naar oplossingen voor hun vragen en zetten zich actief in voor het realiseren van hun wensen.

  • De werkgroep (het bestuur) is daarbij ondersteunend en faciliterend op het gebied van organisatie, pr en financiën.

  • BijBomans en de activiteiten dáár moeten in de toekomst budgettair neutraal georganiseerd kunnen worden.

  • Diensten van wijkbewoners aan andere wijkbewoners worden op basis van het ruilbeginsel geleverd.

  • Deelnemers aan activiteiten noemen we vrijwilligers in de zin dat zij bij deelname aan vervolgactiviteiten iemand meenemen die zélf niet zo snel het initiatief genomen zou hebben.

  • Deelnemers bepalen (mede) het beleid van 'BijBomans'.

    ​Hieronder vind je het projectplan, de subsidiebeschikking en de verantwoordingsverslagen.