3e Buurtavond 10 november 2015

Deze keer konden de bewoners uit het deel van de wijk ten westen van de Molenstraat met elkaar en de projectgroep praten over het initiatief BijBomans. Zij konden hun wensen met betrekking tot het programma-aanbod uitwisselen en hun mogelijkheden naar voren brengen als ze daar een inbreng in wilden hebben. Een dertigtal bewoners was aanwezig. Zij kenden elkaar soms wel en soms niet, maar waren toch betrekkelijk eensgezind in hun wensen.
Rode draad in de gesprekken was het vergroten van contactmogelijkheden in de eigen omgeving. De activiteiten zouden daaraan vooral moeten bijdragen.

In vergelijking met de eerdere buurtavonden was er deze keer meer aandacht voor het organiseren van culturele activiteiten op allerlei vlak, of het gezamenlijk bijwonen ervan.
Daarnaast kwam het initiatief naar voren een circuit van lezingen op te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal café. Het idee is wijkbewoners uit te nodigen een lezing of presentatie te geven aan op een gebied waar zij zelf deskundig in zijn. Potentieel hiervoor veronderstelt men genoeg in de wijk aanwezig.
Een derde thema was het uiting geven aan creativiteit en expressie: schilderen, boetseren, beeldhouwen, zingen, bloemschikken.
Bijval kreeg ook een voorstel om in de wijk een club van 80-plussers op te richten. Wensen, behoeften en problemen van zelfstandig wonenden 80-plussers in de wijk kunnen zo een eigen platform krijgen. Hun vragen kunnen dan collectiever en daardoor gemakkelijker geadresseerd worden aan organisaties of personen die een antwoord of een oplossing kunnen geven.
Parallel hieraan werd een verdere verkenning van de mogelijkheden van een zorgcoöperatie genoemd.
Ook werd aandacht gevraagd voor mogelijkheden tot ondersteuning van de asielzoekers, die dichtbij onze wijk gehuisvest zijn en zullen worden.

Verder zijn genoemd:
- varianten van kaartavonden
- cursussen op het gebied van leren spreken van andere talen
- wegwijs worden op computers, tablets en smartphones
- jeu de boule
- fietsen en/of wandelen in de natuur
- zwerfvuil bestrijden
- klussen uitvoeren.

Voor de activiteiten die op deze avond als ook al bij eerdere avonden genoemd zijn, hebben de bewoners op intekenlijsten hun belangstelling kunnen aangeven.