De buurtavonden

Op 26 november 2015 heeft de projectgroep de vier buurtbijeenkomsten geëvalueerd.
Geconstateerd werd dat in totaal zo'n 150 wijkbewoners hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten. Iedere buurtavond leidde tot geanimeerde gesprekken, waarbij steeds waardering werd uitgesproken voor het initiatief om in de wijk meer verbinding met elkaar mogelijk te gaan maken. Men droeg ook allerlei mogelijkheden daarvoor aan en toonde zich enthousiast om waar mogelijk zelf ook een bijdrage aan de realisering ervan te gaan leveren.
De projectgroep concludeert dat er veel activiteiten zijn genoemd om mee aan de slag te kunnen gaan. Van deze activiteiten zijn er 14, die ter plekke al voldoende inschrijvingen kregen om concreet te kunnen gaan uitwerken.
Dit zijn:
- het organiseren van lezingen
- het vormen van een groep om gezamenlijk theatervoorstellingen of films te bezoeken
- organiseren van activiteiten op het gebied van bewegen (fietsen, pilates, gym)
- kaarten (bridgen, rikken, klaverjassen)
- samen koken
- schilderen, boetseren, beeldhouwen
- samen zingen
- activiteitenmiddagen (spelletjes, film), ook op zondag
- groene activiteiten (bloemschikken, kerstversieringen maken, meer groen in de wijk)
- leesclub
- matchen van vraag en aanbod op het gebied van incidentele klusjes in huis of tuin
- ontwikkelen van een Wijk-app
- een 80+ club
- uitbreiden van de groep gastvrouwen, -heren of -echtparen en daarmee van de koffie-ochtenden of -middagen.

In de afgelopen periode zijn de wijkbewoners die zich al hebben opgegeven voor een of meerdere van deze activiteiten uitgenodigd en zijn verschillende activiteiten van start gegaan.