De buurtavonden

Op 26 november 2015 heeft de projectgroep de vier buurtbijeenkomsten geëvalueerd.
Geconstateerd werd dat in totaal zo'n 150 wijkbewoners hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten. Iedere buurtavond leidde tot geanimeerde gesprekken, waarbij steeds waardering werd uitgesproken voor het initiatief om in de wijk meer verbinding met elkaar mogelijk te gaan maken. Men droeg ook allerlei mogelijkheden daarvoor aan en toonde zich enthousiast om waar mogelijk zelf ook een bijdrage aan de realisering ervan te gaan leveren.
De projectgroep concludeert dat er veel activiteiten zijn genoemd om mee aan de slag te gaan. Zie voor de actuele situatie activiteiten BijBomans.