5 jaar BijBomans

                                                                   

   Extra nieuwsbrief en een fotoalbum

VIJF JAAR Bij Bomans, door, voor en met elkaar.
We leven ons leven, samen met familie, vrienden en kennissen maar zeker ook met buurtgenoten. In een samenleving die continu verandert, is nabijheid en aandacht voor elkaar, in een buurt, belangrijker dan ooit. Bij Bomans bestaat nu ruim vijf jaar. De oprichters van destijds hadden een droom: “De Molenhoek is een wijk waar mensen hun buurtgenoten kennen, contacten hebben, hulp aan buren durven vragen en bereid zijn anderen te helpen”. Hiervoor is een ontmoetingsplek belangrijk. Die is gevonden in een schoolwoning, eerst aan de van der Leeuwstraat en later aan de Mozartlaan. Dit is als het ware de huiskamer van de wijk. 

Wat is er van die droom terecht gekomen? 
Alle vrijwilligers van BijBomans zijn trots op de activiteiten die de afgelopen 5 jaar ontwikkeld zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wijkgenoten organiseren zelf een bridge les en leggen een kaartje
 • Wijkbewoners met de respectabele leeftijd van 80+ organiseren zelf hun ontmoetingsbijeenkomst
 • Er is een zangkoor door en voor de wijk
 • Elke maand een gastendiner voor buurtbewoners
 • Actieve wijkbewoners organiseren film en lezingenavonden.
 • Weer anderen gaan samen wandelen of fietsen 
 • Het heel actieve team van gastvrouwen staat altijd voor iedereen klaar
 • Een paar keer per jaar is er bloemschikken
 • Er worden een keer per jaar oliebollen gebakken
 •  …………………….
  Maar er kan nog veel meer! Er is volop ruimte en gelegenheid om activiteiten te laten plaatsvinden in het ontmoetingscentrum, de huiskamer van de wijk. Een plaats waar bewoners elkaar kunnen treffen, activiteiten kunnen laten plaatsvinden en nog veel meer. 

Wat kan de toekomst ons brengen?
Belangrijk uitgangspunt is en blijft: we doen het voor, door en met elkaar. 
BijBomans is een project van Wijkraad Molenhoek. De wijkraad wil initiatieven van bewoners faciliteren en zo nodig meedenken over de mogelijkheden die er zijn. Er zijn maar weinig belemmeringen om ideeën te gaan realiseren. Uiteraard is BijBomans geen kroeg, restaurant of jongerencentrum …. maar laat je niet weerhouden jouw ideeën te bespreken. 

 • Wij helpen je een beetje op gang. Knutselclub voor onze allerjongsten
 • Een chillplek voor de wat oudere jeugd
 • Vergaderplek voor wijkgebonden activiteiten
 • Plaats waar een leesclub zijn thuishonk vindt
 • Jonge vaders en moeders ontmoeten elkaar
 • Nieuwjaarsbijeenkomst van jouw eigen buurt
 • Straatcontactpersonen die hier ervaringen kunnen uitwisselen of nieuwe ideeën bespreken

Het is aan jou als wijk- en/ of buurtbewoner om de kamer te vullen.
Heb je een idee wat je wilt uitvoeren, weet ons dan te vinden. Wij denken graag met je mee!!

Tags

BijBomans