2e Buurtavond 3 november 2015

Deze avond waren de bewoners uitgenodigd uit het deel van de wijk dat begrensd wordt door de Sportlaan, Molenstraat, Oude Baan, Huygenslaan en Herman de Manstraat. Aan deze uitnodiging hebben een twintigtal bewoners gehoor gegeven.
Deze avond werd vooral gekenmerkt door kennis maken met elkaar, uitwisselen van persoonlijke ervaringen en geven van tips.
Als meest concrete thema voor het activiteitenprogramma kwam samen zingen naar voren. Dit werd geinspireerd door het enthousiasme van een zangdocente die woont in dit deel van de wijk. Zij kan met haar leerlingen ook optredens verzorgen tijdens ontmoetingsactiviteiten BijBomans.

Verder zijn genoemd:
- gastvrouw willen zijn
- breicafé, handwerken
- voor anderen boodschappen of klusjes doen
- bridgen, rummycubben
- donderdag met een clubje naar de markt gaan
- wandelen, ook overdag en/of voor mensen die minder mobiel zijn (rollator, rolstoel).

Op intekenlijsten hebben de bewoners hun belangstelling kunnen aangeven voor de activiteiten die zowel op deze avond als ook al bij eerdere avonden genoemd zijn.