1e Buurtavond 19 oktober 2015

Voor de eerste buurtavond waren de bewoners uit de Noord-Oost hoek van de wijk uitgenodigd: het gebied tussen de Sportlaan, Oude Baan, Slauerhoffstraat en Martinus Nijhoffstraat. Een zestigtal buurtbewoners, verdeeld over twee sessies, heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging.

De thema's waarvoor buurtbewoners zich hebben opgegeven om er mee aan de slag te gaan en verder uit te werken, zijn:
- kaarten (bridgen, rikken, klaverjassen)
- leesclub literatuur
- klussen doen in de wijk
- wijk app maken
- theater-/fimclub
- koken
- groen in de wijk
- bewegen (wandelen, fietsen, pilates, jeu de boules)
- zingen, muziek maken
- activiteit op zondagmiddag
- gastvrouw worden, voor inloopmomenten op andere dagen

Thema's die ook genoemd zijn, maar waarvoor op deze bijeenkomst nog geen buurtbewoners zich concreet hebben aangemeld om ze verder op te pakken, zijn: 
- schilderen, tekenen, boetseren, creatieve workshops
- foto's bewerken op de computer
- schaakcursus
- informatiebijeenkomsten rondom verbouwing Molenhoekpassage.