Openbare wijkavond 3 juli 2017 verslag

De avond van wijkraad Molenhoek op 3 juli werd druk bezocht. Ca 55 aanwezigen + gemeentelijk wijkmanager Rutger Jansen.
De voorzitter van de wijkraad  heeft uitleg gegeven over de situatie rond de huisvesting van BijBomans en de afwegingen die het wijkraadbestuur hierin heeft gemaakt.
Over die afwegingen zijn een aantal vragen gesteld die steeds adequaat zijn beantwoord door de voorzitter. Onder andere over de mogelijkheden voor de kookgroep  en  over de leeftijd van de deelnemers aan de activiteiten. Ook heeft hij nogmaals benadrukt dat BijBomans voor alle wijkbewoners is, jong en oud. Iedereen die iets wil organiseren voor of samen met andere wijkbewoners kan gebruikmaken van het netwerk en de faciliteiten van de wijkraad.

De optie van noodlokalen bij de huidige locatie is komen te vervallen omdat een verstoorde relatie met de omgeving dreigde. Dit past niet bij dit initiatief van en voor buurtbewoners. Ook zou het de doorstart ven BijBomans ernstig vertraagd hebben.
Gekozen is voor continuering van BijBomans door in te trekken bij de Troubadour (2 lokalen in de schoolwoningen). Het huurcontract heeft een periode van 1 jaar en kan telkens verlengd worden.
Voor het koken / keuken is nog geen vervangende ruimte beschikbaar. Er lijken enkele interessante opties beschikbaar die verkend gaan worden door de kookclub.
Op 5 en 6 juli wordt er ingepakt bij Bomans. Apparatuur wordt professioneel gedemonteerd en weer gemonteerd of opgeslagen (keuken).
Op 17-18-19 juli krijgt de nieuwe locatie een opknapbeurt (schilderen, gordijnen, pantry’s e.d.).
Op 20 juli is de verhuisdag met een professionele verhuizer. Helpers zijn echter zeer welkom. De week er na worden de nieuwe ruimten ingericht en gezellig gemaakt.
Op 31 juli vindt de heropening plaats van BijBomans.
Op zaterdag 23 september "Burendag" zal BijBomans wederom een open dag houden voor belangstellenden en betrokkenen.

Vanuit de zaal werd het voorstel gedaan om van BijBomans organisatorisch een stichting te maken. Het bestuur staat daar volledig achter, ook omdat dit een ontlasting voor hun werkzaamheden betekent. Hiervoor zijn mensen nodig die betrokken zijn bij het functioneren van BijBomans en die zich hiervoor willen inzetten. Belangstellenden kunnen zich melden bij het Bestuur.

De handboogschietvereniging (naast zwembad Kwekkelstijn) is van plan om uit te breiden en heeft BijBomans gepolst of er interesse is om een alliantie aan te gaan. Dit wordt nader bekeken.
 
De werkgroep die zich heeft ingezet voor stiller asfalt op de A59 is opgeheven. Het bestuur van de wijkraad dankt de leden hartelijk voor hun grote inspanningen.
Helaas hebben die niets opgeleverd omdat de rijksoverheid vasthield aan gemaakt afspraken en niet het risico van een precedent wilde lopen. Hierdoor is er geen dubbellaags ZOAB aangebracht. De geluidsoverlast in de wijk blijft de aandacht houden.

De Molenhoekpassage is geheel gerenoveerd en heringericht. Dit is tot tevredenheid uitgevoerd met een fraai resultaat.
De eerstvolgende activiteit is de herinrichting van het parkeerterrein. Hiermee wordt in of vlak na de bouwvak gestart.
Uitbreiding van fietsparkeerplaatsen en het ondergrond plaatsen van de afvalcontainers wordt hierin meegenomen.
Na de herinrichting komen de straten aan de andere kant van de passage aan de beurt.
De verkeersproblemen die o.a. op de Oude Baan gaan ontstaan worden onderwerp van gesprek met de gemeente.
 
Na dit officiële deel werd er nog gezellig na gepraat met een glas wijn of sap.

 


Geplaatst op: Donderdag 06 juli 2017

Foto’s

Tags

Nieuws