Acties van het bestuur

Op 19 januari heeft het Bestuur een eerste gesprek met de gemeente, met Rutger Janssen als wijkmanager en Sandra Hofman [ambtenaar van o.m. Onderwijshuisvesting], over de aangekondigde huuropzegging door HUB per 1 juli.

Afgesproken wordt dat de gemeente twee dingen gaat doen:
1.
​Uitzoeken of de te verwachten toeloop van leerlingen naar HUB inderdaad zo groot is dat de lokalen van BijBomans weer voor de school nodig zijn. Dan wel of de leerlingen misschien gespreid kunnen worden over andere scholen?
2.
Uitzoeken of het mogelijk een noodopvang voor BijBomans te realiseren door 2 tijdelijke lokalen te plaatsen.

Op 1 april komt hierover uitsluitsel. De toeloop bij het HUB is inderdaad groot en het plaatsen van de noodvoorziening wordt door de gemeente te duur geacht (30.000 euro per jaar). De wijkmanager heeft wel als alternatief dat BijBomans gebruik kan gaan maken van twee lokalen in de schoolwoningen van de Troubadour.
​Na bezichtiging vindt het wijkraadbestuur deze lokalen minder geschikt. Ze zijn kleiner en moeilijker toegankelijk.

Het Wijkbestuur spreekt op 4 april de eerste keer met wethouder Kagie. Hij wil opnieuw met HUB in gesprek gaan om te kijken of BijBomans daar toch kan blijven. Hij erkent de bezwaren van het bestuur tegen de lokalen van de Troubadour. Het plaatsen van noodlokalen is voor hem bespreekbaar, omdat de kosten ervan bij nader inzien toch ruim lager zijn. In de Nieuwsbrief van 5 april informeert het Bestuur de wijkbewoners.

In een 2e gesprek op 19 april gaat wethouder Kagie akkoord met het verkennen van de noodvoorziening. Op zijn verzoek stelt het Wijkraadbestuur een programma van eisen op. Omdat voor een noodvoorziening een vergunning nodig is, zal dit leiden tot minimaal 12 weken vertraging. Dit betekende dat BijBomans in dit scenario een paar maanden zou moeten sluiten.
Op 23 april informeert het Bestuur de wijkbewoners via een nieuwsbericht: Huisvesting 'BijBomans' nog onzeker

Op 4 mei is er weer een gesprek met wethouder Kagie waarin afgesproken wordt dat:
1. Het wijkbestuur in de buurt verkent  hoe men tegenover de noodvoorziening staat.
2. Een bedrijf de plaatsing van de noodlokalen voorbereidt.
3. De gemeente de vergunningaanvraag in werking zet.

Op 10 mei volgt het gesprek tussen de buurt en het Wijkraadbestuur. De buurt heeft grote bezwaren tegen de noodvoorziening. Zij wijzen het plan af.
Het Wijkbestuur stopt in overleg met de Projectgroep van BijBomans met de optie voor de tijdelijke locatie in de noodvoorziening, nu er geen draagvlak in de buurt blijkt te zijn en het behandelen van bezwaarprocedures tot een extra aantal maanden vertraging zal leiden. Zij informeert de wijkbewoners.

De projectgroep vraagt het Bestuur verder te gaan met de second best optie: de Troubadour. De gesprekken met de Troubadour zijn in een vergevorderd stadium. Een groot voordeel is dat BijBomans mogelijk niet zal hoeven sluiten, omdat de lokalen al per 1 juli of 1 augustus beschikbaar komen. Een nadeel is dat misschien niet alle activiteiten (waar veel mensen komen) hier uitgevoerd kunnen worden.

Het Bestuur blijft ook na 1 juli zoeken naar een definitieve huisvesting.