Projectgroep BijBomans gaat niet door met optie tijdelijke locatie

Op dinsdag 16 mei heeft de projectgroep vergaderd over de situatie, die is ontstaan nu er geen draagvlak blijkt te bestaan bij de omwonenden van het speelveldje om BijBomans daar in een tijdelijke huisvesting onder te brengen.

 

Dominant onder de projectgroepleden was een gevoel van verslagenheid en teleurstelling.

Teleurstelling was er over de opstelling van de buurtbewoners die het speelveldje als locatie afwijzen. Maar ook over dat het niet mogelijk blijkt om bewonersinitiatieven zoals BijBomans structureel met onderdak te faciliteren.

Verslagenheid was er over dat wat in de afgelopen paar jaar is opgebouwd, buiten invloed van jezelf zo maar weer kan ophouden te bestaan.

 

De projectgroepleden hechten aan draagvlak bij de buurtbewoners. Zij willen het niet laten aankomen op wat de uitkomst van de aangekondigde bezwaarprocedures tegen de vergunning zou zijn.

Een aantal leden wilde nog wel verder zoeken naar alternatieve locaties voor de tijdelijke units. De facto betekent zo'n traject echter dat op 1 juli gestopt moet worden met BijBomans en dat we niet weten of dan wel wanneer de activiteiten weer opgestart kunnen worden.

 

Vervolgens is besproken dat De Troubadour ook twee lokalen beschikbaar heeft. Deze optie heeft eerder niet de voorkeur gehad, omdat deze lokalen kleiner zijn dan die nu gebruikt worden. Dit heeft als consequentie dat niet alle activiteiten, - met name niet de activiteiten die veel ruimte nodig hebben of meer publiek trekken -, daar naar overgebracht kunnen worden. Bovendien zijn deze lokalen - vanwege aanwezige trappen en trapjes - voor wijkbewoners die minder goed ter been zijn, niet of minder toegankelijk. Daar staat tegenover dat deze lokalen in de huidige situatie, waarin BijBomans na 1 juli moet stoppen of waarin de voortzetting voor onbepaalde tijd moet worden opgeschort, aan de overige activiteiten en de meeste van hun deelnemers wel de mogelijkheid bieden om na 1 juli door te gaan.

 

De projectgroepleden hebben ervoor gekozen deze optie verder te gaan onderzoeken. Voor de beperkingen die eraan kleven, kan wellicht in een later stadium nog een oplossing gevonden worden.

 

 


Geplaatst op: Zaterdag 20 mei 2017

Tags

BijBomans

Tags

Nieuws