Samen doen

De vervolgavond van
dinsdag 18-2-2020 20.00 uur
BijBomans.

Sociale cohesie is de mate waarin burgers binnen onze maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn. Staat tegenover 'ieder voor zich'.

Bekend is dat onze wijk qua inwoneraantal nog iets zal groeien tot 2024 en de vergrijzing zal toenemen.Lees meer in de wijk-en buurtmonitor.

Hoe willen we als wijk blijven zorgen dat we prettig en vellig kunnen blijven samenleven?

Deze punten kwamen in de discussieavonden naar voren:

Openbare veiligheid
Korte termijn

 • Sociale controle op criminaliteit zoals handel in drugs, diefstallen, het plegen van vernielingen.
 • Versterking van samenwerking met politie en andere autoriteiten.
 • Bij politie en autoriteiten sterker aandringen op controle en handhaven van geluidsoverlast en maximumsnelheid

BijBomans
Korte termijn

 • Belangrijke rol in de wijk. Zorgen voor structurele instandhouding.

Het organiseren van gezamenlijke incidentele activiteiten
Korte termijn

 • Stimuleren van het doen gezamenlijk onderhoud openbare groenvoorziening en het opruimen van zwerfafval.
 • Stimuleren om gezamenlijk projecten aan te pakken om klimaatvriendelijke maatregelen te nemen.
 • Sneeuwvrij maken van stoepen.
 • Oliebollen bakken voor wijkbewoners
 • Organiseren van een engelentafel

Het organiseren van gezamenlijke meer structurele activiteiten
Korte termijn

 • Hieronder vallen de huidige activiteiten rond BijBomans. Deze zouden verder uitgebreid kunnen worden. Te noemen zijn onder meer: een boodschappendienst, een tweede kookclub (al dan niet gecombineerd met een thema-avond), gymmen voor ouderen (en andere wijkbewoners), cursus bierbrouwen, activiteiten voor jongeren.
 • Opzetten repair activiteit
 • Opzetten ideeën bus.

Verhogen contactmomenten tussen buurtbewoners
Korte termijn

 • Een buurtambassadeur kan een verbindende rol spelen
 • Organiseren van activiteiten (BBQ) op straatniveau
 • Organiseren van activiteiten, die het contact tussen jong en oud versterken (bijv. ijsbaan, dam/schaakwedstrijden,) Schoolkinderen doen een activiteit met jongeren. Ouderen lezen voor aan kinderen, buitenschoolse opvang
 • Het instellen van een buurtapp
 • Organiseren van activiteiten waarbij jongeren de ouderen gaan ondersteunen (ICT-ondersteuning, klusjes, ontlasten mantelzorger)
 • Organiseren van activiteiten waarbij buren elkaar mee gaan ondersteunen (bijv. in een systeem van sociale alarmering en/of telefooncirkel; senioren web)
 • Actieplan rond dementerende wijkbewoners (herkennen, hoe mee om te gaan, ondersteuningsplan).
 •  Nieuwe bewoners welkom heten