Samen doen

Sociale cohesie is de mate waarin burgers binnen onze maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn. Staat tegenover 'ieder voor zich'.

Bekend is dat onze wijk qua inwoneraantal nog iets zal groeien tot 2024 en de vergrijzing zal toenemen.Lees meer in de wijk-en buurtmonitor.

Hoe willen we als wijk blijven zorgen dat we prettig en vellig kunnen blijven samenleven?