Wonen in een groene wijk

De vervolgavond van dinsdag 4 -2-2020 om 20.00 uur BijBomans.
De groenvoorziening in de wijk is goed te noemen. Maar op specifieke plaatsen kan het nog wel beter.En hoe watervriendelijk zijn onze tuinen? Lees er hier meer over.

Het voorzieningenniveau wat betreft winkels, educatie, zorg en welzijn is ruim voldoende.

Dit waren o.a.de punten die naar voren kwamen op de discussieavonden:
Informatie delen
Korte termijn

 • Informatie van overheden over geluid en fijnstof
 • Informatie-uitwisseling tussen buurtbewoners onderling en met verschillende instanties over energiebesparende maatregelen en aanleg watervriendelijke tuinen.
 • Agenda veegwagen door gemeente
 • Stimuleren gebruik van Buiten Beter app

Verbetering groenvoorziening
Korte termijn

 • Aanbrengen grotere diversiteit in beplanting
 • Onderzoek naar een mogelijkheid van de aanleg van een tiny forest in de wijk.
 • Onderzoek naar de inrichting van de huidige groenstroken in de wijk
 • Stimuleren van meer watervriendelijke tuinen.
 • Stimuleren van particulier groen boven de stoepen

Vervoer en verkeer
Lange termijn

 • Geluidsoverlast A2 en A59 bij aanpassingen aan deze snelwegen.

Fijnstof in de wijk
Lange termijn

 • Te verminderen door technologische ontwikkelingen
 • Minder autoverkeer door de wijk bij aanleg rondwegen en aanpassingen doorgaande wegen in de wijk.

Verbeteren wandelroutes
Korte termijn

 • Plaatsen van meer bankjes zowel buiten als in het winkelcentrum Molenhoek
 • Onderzoek naar plaatsen van vuilnisbakken

Lange termijn

 • Verbeteren stoepen