Buurtambassadeurs: ook voor de wijk Molenhoek een goede zaak?

Aanleiding
In november vonden er 4 discussieavonden plaats op buurtniveau. Daaraan namen ruim 100 wijkbewoners deel.
Op 16 januari lieten ruim 60 mensen uit onze wijk, tijdens de nieuwjaarbijeenkomst, zich informeren over de uitkomst van deze avonden. Men ging met elkaar in gesprek over: hoe nu verder en wat kan ik hierin betekenen?
Ruim 65% van de aanwezigen meldde zich om de drie thema’s verder uit te werken. Per thema is nu een bijeenkomst belegd, waarbij wijkbewoners duidelijk de regie nemen. Een van de ideeën is de functie van buurtambassadeur.De wijk Sparrenburg werkt al een aantal jaren met buurtambassadeurs. De wijk heeft 18 ambassadeurs.

De mogelijkheid van buurtambassadeurs in de wijk Molenhoek.
De wijkraad wil met zoveel mogelijk wijkbewoners vorm en inhoud gaan geven aan de ‘zorgzame wijk Molenhoek’. Het is nodig dat we een gezamenlijk  beeld vormen hoe onze wijk zich kan ontwikkelen en veranderen  door o.a. innovatie en demografische ontwikkeling.

Wat is een buurtambassadeur?
Hij onderhoudt contact met de bewoners in de eigen buurt.  De buurtambassadeur vertegenwoordigt de bewoners van zijn buurt richting de wijkraad en omgekeerd. Hij maakt geen deel uit van het bestuur van de wijkraad.

Wat kun je van een buurtambassadeur verwachten?
De buurtambassadeur is de 'oren en ogen' van zijn/haar woonbuurt tijdens de contacten met commissieleden, wijkraad, de wijkmanager en vertegenwoordigers van diverse instanties.
Hij/zij zal zich hierbij altijd focussen op breed gedragen wensen en gevoelens m.b.t. het wonen in de buurt.
Andersom zal de buurtambassadeur de buurtbewoners informeren bij belangrijke initiatieven van de wijkraad of de gemeente die invloed hebben op de buurt. Waar nodig zal de ambassadeur de inbreng van buurtbewoners vragen of de mening peilen. Dit kan via email of bij een informele bijeenkomst.

Wat zal de buurtambassadeur niet doen?
De buurtambassadeur concentreert zich op breed gedragen wensen en gevoelens van de buurt en kan daarom geen actie ondernemen bij individuele wensen of problemen van een bewoner  Hij kan echter wel helpen met verwijzen naar de juiste (gemeentelijke) instanties.Wie brengt de bal mee aan het rollen?
De wijkraad nodigt jou nadrukkelijk uit deel te nemen aan een bewonersgroep om nut en noodzaak van de functie buurtambassadeur te onderzoeken en het bestuur hierover te adviseren.

Ken je anderen die ook graag mee willen doen? Benader hen en geef de namen door.
Jouw belangstelling graag kenbaar maken aan:
Peter van Gerven
pcvangerven@home.nl
0621117409