Buurtambassadeurs: ook voor de wijk Molenhoek een goede zaak

Aanleiding

In november vonden er 4 discussieavonden plaats op buurtniveau. Daaraan namen ruim 100 wijkbewoners deel.
Op 16 januari lieten ruim 60 mensen uit onze wijk, tijdens de nieuwjaarbijeenkomst, zich informeren over de uitkomst van deze avonden. Men ging met elkaar in gesprek over: hoe nu verder en wat kan ik hierin betekenen?
Ruim 65% van de aanwezigen meldde zich om de drie thema’s verder uit te werken. Per thema is nu een bijeenkomst belegd, waarbij wijkbewoners duidelijk de regie nemen. Een van de ideeën is de functie van buurtambassadeur.
De wijk Sparrenburg werkt al een aantal jaren met buurtambassadeurs. De wijk heeft 18 ambassadeurs.

Wat is een buurtambassadeur?
Hij onderhoudt contact met de bewoners in de eigen buurt.  De buurtambassadeur vertegenwoordigt de bewoners van zijn buurt richting de wijkraad en omgekeerd. Hij maakt geen deel uit van de organisatie van de wijkraad.

Wat kun je van een buurtambassadeur verwachten?
De buurtambassadeur is de 'oren en ogen' van zijn woonbuurt tijdens de contacten met de werkgroepen,  het bestuur van de wijkraad, de wijkmanager en vertegenwoordigers van diverse instanties.
Hij zal zich hierbij altijd focussen op breed gedragen wensen en gevoelens m.b.t. het wonen in de buurt.
Andersom zal de buurtambassadeur de buurtbewoners informeren bij belangrijke initiatieven van de wijkraad of de gemeente die invloed hebben op de buurt. Waar nodig zal de ambassadeur de inbreng van buurtbewoners vragen of de mening peilen. Dit kan via email of bij een informele bijeenkomst.

Wat zal de buurtambassadeur niet doen?
De buurtambassadeur concentreert zich op breed gedragen wensen en gevoelens van de buurt en kan daarom geen actie ondernemen bij individuele wensen of problemen van een bewoner  Hij kan echter wel helpen met verwijzen naar de juiste (gemeentelijke) instanties.

De buurtambassadeurs in Molenhoek
In de themabijeenkomst 'Sociale cohesie' op 18 februari jl. is dit binnen de onze wijk besproken. Een viertal geïnteresseerde wijkbewoners heeft zich opgegeven om te starten met een bewonersgroep Buurtambassadeurs in de wijk Molenhoek.

Wat gaan ze doen:

  • Zij gaan inventariseren welke activiteiten al bestaan op dit gebied.
  • Zij gaan kijken hoe de wijkraad deze mensen kan ondersteunen
  • Zij gaan acties starten om nieuwe ambassadeurs te werven.

Heb je informatie over activiteiten in jouw buurt  of wil je mee doen met  de bewonersgroep: buurtambassadeurs laat het weten aan: Anja van den Elzen mail: info@wijkmolenhoek.nl