BuurtBij

De wijkraad hield in het najaar van 2019 een bewonersbijeenkomst over‘sociale cohesie’. Hieruit bleek dat het een belangrijk aandachtspunt is in onze wijk.

Na deze bijeenkomst zijn enkele mensen met dit thema aan de slag gegaan. Zij zien het als hun doel om samen met andere wijkbewoners de leefbaarheid in de buurten van Molenhoek op een hoger plan te krijgen. En niet alleen de leefbaarheid, maar ook de gezelligheid.
 

Ze willen dit doen door BuurtBijen te werven die dit handen en voeten gaan geven en samen een klein netwerk in de wijk vormen. Een supportgroep ondersteunt dit netwerk. Houdt sociale cohesie je ook bezig dan komen we graag met je in gesprek. Meer informatie bij Anja van den Elzen. info@wijkmolenhoek.nl
 

Tags

BuurtBij