Hondenoverlast in het kanaalpark

Steeds vaker krijgen leden van de wijkraad berichten over loslopende honden in het Kanaalpark of maken ze het zelf mee.
De ene keer is het dat iemand besprongen wordt door een loslopende hond die geen oor heeft voor het roepende baasje. De andere keer wordt een aangelijnde hond tot spelen of vechten uitgedaagd door een loslopende hond. Dan weer dat een loslopende hond de jonge eenden in de Rosmalense Aa achterna zit of de reiger(s) die in het park verblijven verjaagt. Ook worden vogelnesten vernield en kuilen gegraven. Verder komt het regelmatig voor dat het baasje de hondenpoep gewoon langs het voetpad laat liggen.
Het Kanaalpark aan de Rosmalense kant van het Maximakanaal is een ecologische zone waar veel aanplant heeft plaatsgevonden die moet gaan zorgen voor schuilplaatsen voor vogels en kleine dieren. Bij (bijna) elke ingang staat een bord met informatie voor de wandelaars en fietsers in het park.
Op dat bord, dat geplaatst is door de beheerders van het Kanaalpark, de gemeente ’s Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas, staat duidelijk vermeld dat honden aangelijnd dienen te zijn.
De loslopende honden zorgen voor overlast voor bezoekers, maar vooral ook voor verstoring van de ecologische omgeving. Aangezien er geen controle/handhaving gedaan wordt op naleving van deze regel is het voor sommige bezoekers van het park soms reden om baasjes van loslopende honden aan te spreken op deze regel. Dit leidt vaak tot pijnlijke woordenwisselingen tussen gefrustreerde bezoekers en baasjes.  De een heeft last van de hond(en) en de ander vindt dat zijn of haar hond het recht heeft om daar vrij rond te lopen. Vaak volgt dan de opmerking dat zijn of haar hond niets verstoort of vernielt.        

Maar sinds het begin wordt het park door veel hondenbezitters als honden-uitlaatpark gezien. Er is nu een nieuw hondenuitrenveld.

Zie ook afspraken binnen de gemeente over het uitlaten van hond
 

 

De frustratie bij hondenbezitters die het park  bezoeken, is zelfs zo opgelopen dat dit geleid heeft tot groffe correcties op het bord.

 

 


 


 

Foto’s