Park Rooseveltlaan

Op initiatief van de bewoners is het park Rooseveltlaan samen met de gemeente ingericht, na jaren van bouwen, snoeien en kaalslag. Het is nu een echt park geworden.

Langs het spoor is een hekwerk geplaatst en beplant met klimop.

Er zijn door de gemeente bomen  geplant.

Een paar plantvakken zijn versterkt en uitgebreid.

Het bosplantsoen is zo aangeplant dat de bloeiperiode van het vroege voorjaar tot het late najaar duurt.

De bewoners  hebben 1000 wildbeschermringen rond de nieuwe aanplant geplaatst.

Het talud langs het spoor is ingezaaid.

In september 2015 is de vijver vergroot en aangepast.

Een groot insecten/bijenhotel is gerealiseerd.

Er zijn bollen geplant.

Maandelijks houden de bewoners het park schoon door samen zwerfafval op te ruimen.