Kanaalpark, tracé langs westkant Wijken in Rosmalen

Het Kanaalpark is een landschapspark dat zich uitstrekt van Berlicum tot aan de Maas. De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark. Dit is een volledig nieuwe beek. Het is een aftakking van de Aa en slingert over een lengte van zeven kilometer naar de Maas. In het Kanaalpark komt een netwerk van wandel- en fietspaden. De routes sluiten aan op andere groengebieden in De Groene Delta zoals de Maasuiterwaarden, de Kloosterstraat en de Hooge Heide.
De oplevering van de eerste fase is eind 2014 gebeurd, gelijktijdig met de oplevering van het Maximakanaal. De ambitie is om daarna het park verder uit te breiden. De aanleg van het Kanaalpark is een project van de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel, waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.
Op boomfeestdag 2015 hebben kinderen van de Troubadour bomen geplant.
Er is een experiment gedaan door het wijkbeheer met begrazing door schapen.

 

 

Tags

Kanaalpark