Het Kanaalpark

Langs het Máximakanaal ligt sinds 2015 een langgerekt natuurgebied, het Kanaalpark.
Dit landschapspark strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas. Uitbreiding van het Kanaalpark in 2023.

De Rosmalense Aa vormt de kern van het Kanaalpark. Dit is een volledig nieuwe beek en vormt een ecologische verbindingszone tussen de Aa en de Maas over een lengte van zes kilometer.
 

Het natuurpark is een leefgebied voor vele soorten planten en dieren. Vele soorten vlinders, vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren hebben hier een thuis gevonden. Onder andere de bever, ijsvogel, ringslang, koninginnenpage, oranjetipje, blauwborst, roodborsttapuit en lepelaar zijn al gesignaleerd. Lees meer over dieren en planten in het kanaa[park en bekijk de lijst met voorkomende dieren.
                                                                                    Sporen van bevers januari 2020

In het noordelijk deel van het Kanaalpark grazen kuddes Rode Geuzen en Konikpaarden. Zij lopen het hele jaar door vrij rond dragen bij aan de natuurlijke rijkdom in het gebied; door de begrazing krijgen tal van wilde planten en dieren een kans. De grote grazers helpen ook om het landschap open te houden (zonder begrazing zou het dichtgroeien met bomen).

De Rosmalense Aa is een aftakking van de Aa en slingert naar de Maas. In het Kanaalpark is een netwerk van wandel- en fietspaden. De routes sluiten aan op andere groengebieden in De Groene Delta zoals de Maasuiterwaarden, de Kloosterstraat en de Hooge Heide.

De oplevering van de eerste fase was eind 2014, gelijktijdig met de oplevering van het Máximakanaal. Het park is daarna verder uitgebreid. De aanleg van het Kanaalpark was een project van de gemeente ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel, waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant.

Op boomfeestdag 2015 hebben kinderen van de Troubadour bomen geplant.
Er is een experiment gedaan door het wijkbeheer met begrazing door schapen.