Wat is het Wijk-en Buurtbudget

Het Wijk- en Buurtbudget is een subsidieregeling van de gemeente voor en door bewoners die in hun wijk of dorp aan de slag willen. Bewoners zijn per slot van rekening dé deskundigen in hun eigen straat of buurt.

Wat kan er binnen deze regeling?

Met het Wijk- en Dorpsbudget kunnen bewoners zelf ideeën uitvoeren. Dat kan gaan om:

  • Fysieke zaken zoals een speelplek, extra banken.
  • Sociale activiteiten zoals een festival.
  • De veiligheid in de leefomgeving zoals extra verlichting, een oversteekplaats.

Een paar voorwaarden

  • De plannen mogen niet ingaan tegen wet- en regelgeving. Soms moet ook een vergunning aangevraagd worden, bijvoorbeeld bij een tijdelijke afsluiting van een straat.
  • Er moet voldoende draagvlak zijn van deelnemers of omwonenden. Dit moet ook blijken uit de aanvraag.
  • ​Elk gevraagd bedrag moet een een begroting of kostenopgave hebben. Kleine bedragen zijn mogelijk, maar ook grotere.
  • ​De leden van de wijkraad en de werkgroepen adviseren je graag en helpen je bij het invullen van het  aanvraagformulier.

Uitgangspunten

Er gelden een paar uitgangspunten. De belangrijkste zijn:

  • De wijkmanagers voeren de subsidieregeling uit.
  • Ieder gebied (wijk, buurt of dorp) heeft een eigen budget en een bewonersadviesgroep. Die adviseert de wijkmanager over de ingediende aanvragen.

Vragen? Aarzel niet om de mogelijkheden te bespreken met de wijkraad of de wijkmanager.