Bewonersadviesgroep (BAG)

Vanuit de wijk Molenhoek hebben Peter van Gerven en Hans van der Bruggen zitting in de Bewonersadviesgroep (BAG) die de aanvragen voor het wijk- en dorpsbudget beoordelen. Zij werken samen met de adviesgroepen van de wijken Sparrenburg en Maliskamp.

Afspraken binnen de BAG over de aanvragen

  • Als aanvragen gedeeltelijk of niet worden toegekend is hier altijd een uitleg bij.

  • Aanvragen voor consumpties (hapjes/eten en drankjes) worden niet toegekend. De BAG verwacht hiervoor een eigen bijdrage van de deelnemers.

  • Aanvragen van afdelingen van grotere clubs of stichtingen worden alleen in behandeling genomen, als uit de aanvraag blijkt dat de grotere organisatie de aanvraag ondersteunt. Dit om overlap in aanvragen te voorkomen.

  • Bij een aanvraag hoort altijd een begroting.

  • Over wijkoverstijgende aanvragen wordt bij meerderheid van stemmen besloten. Ieder BAG-lid kan een stem uitbrengen of een ander lid vragen dit namens hem/haar te doen. Men kan zich ook onthouden van stemmen. De meerderheid wordt dan bepaald naar rato van de uitgebrachte stemmen.

  • Voor aanvragen die voor een van de drie wijken zijn, geldt dat het besluit van de BAG-leden uit de betreffende wijk doorslaggevend is. 

  • Voor de wijkoverstijgende aanvragen is een budget van ongeveer 10% van ieders afzonderlijk wijkbudget: € 3500. De verdeling is 1:3:3, Maliskamp € 500 Sparrenburg € 1500 Molenhoek € 1500.

  • BAG Rosmalen-Zuid vergadert iedere 6 weken.

Aanvullende afspraken over aanvragen uit Molenhoek

  • Voor buurtgerichte sociale activiteiten kan tot maximaal € 500 aangevraagd worden.
  • Voor aanvragen van activiteiten van BijBomans verwacht de BAG dat hierover afstemming heeft plaatsgevonden met BijBomans en dat deze de aanvraag ondersteunen.