Langer Thuis Wonen, hoe doet u dat? 2014


Zelfstandig en naar tevredenheid in je eigen huis blijven wonen, dat wil iedereen graag tot in lengte van dagen blijven doen. Het geeft vrijheid en zelfstandigheid. Je kent de buurt en de buren, je kent de weg. Dat is een veilig gevoel.

Ook de wijkraad Molenhoek vindt dat erg belangrijk en in het kader van haar project ‘Zorgzame Wijk’ organiseert zij een informatiebijeenkomst ‘Langer Thuis Wonen. Hoe doet u dat?

Buurgenoten zijn van harte welkom op 28 november a.s. van 14 tot 16 uur BijBomans, Mozartlaan 11A  Zet de datum in je agenda zodat je die niet vergeet.

Wat houdt de bijeenkomst ‘Langer Thuis Wonen. Hoe doet u dat? ‘in?

Sta je er bij stil hoe veilig je huis is om gezond en veilig ouder te worden?  Om je bewust te maken van mogelijke gevaren, maar vooral oplossingen in en om huis wordt er een inleiding gegeven door Gert van Duren, adviseur bij Ouderen Samen uit Vught.

Een 2e inleiding wordt verzorgd door Ad Kuijpers, ouderenadviseur bij HEVO Rosmalen tevens lid van de werkgroep Langer Thuis Wonen, onderdeel van de wijkraad Molenhoek. Hij geeft je algemene informatie over het brede terrein van welzijn, zorg, wonen, het aanvragen hulpmiddelen, belastingen etc. 

Na de inleidingen zijn er volop mogelijkheden tot discussie en het stellen van vragen aan de inleiders en andere aanwezige deskundigen.

De middag wordt voorgezeten door Jan Timmers, voorzitter wijkraad Molenhoek.