Veranderingen in het wijkraadbestuur

Het wijkraadbestuur heeft in een aantal sessies het eigen functioneren tegen het licht gehouden. Dit is gebeurd aan de hand van twee vragen:
- Hebben we alle voor de wijk relevante aandachtsgebieden voldoende in beeld?
- Hoe kunnen we de werkdruk evenwichtiger verdelen?

Het antwoord op de eerste vraag was dat de jongeren in de wijk weinig specifieke aandacht krijgen van de wijkraad. Dit geldt ook voor het thema Sociale Veiligheid.
De jongeren in de wijk worden op dit moment echter adequaat bediend vanuit het Jongerencentrum Number One aan de Korstenhorstlaan, dat zich in zijn programma en activiteiten richt op alle jongeren in Rosmalen en omgeving.
Het bestuur ziet hier voor zichzelf nog geen toegevoegde waarde.
Van Sociale Veiligheid wil het bestuur wel een aandachtsgebied gaan maken. Vanuit de gemeente en ook de wijkagenten worden hiervoor steeds meer projecten aangeboden, waar we beter op willen gaan aansluiten.
Om de werkdruk beter te kunnen verdelen is besloten de werkzaamheden rond 'BijBomans' onder te brengen bij twee hiervoor specifieke bestuursleden, zoals hier beschreven is.

Daarnaast wordt van Communicatie een eigen aandachtsgebied gemaakt.


Geplaatst op: Woensdag 13 december 2017

Tags

Nieuws