BijBomans en de wijkraad

Tijdens de wijkavond in mei jl heeft het wijkraadbestuur aangekondigd dat ze wilde gaan onderzoeken hoe 'BijBomans' ondergebracht zou kunnen worden in een eigen organisatievorm, bijvoorbeeld een eigen stichting.

Het bestuur heeft nu besloten dit traject nog even uit te stellen, omdat de huisvesting van 'BijBomans' ook op de huidige locatie niet voor langere termijn zeker is. Bovendien wil het bestuur blijven zoeken naar een vorm van huisvesting die voor ouderen beter toegankelijk is en waarin ook de grotere activiteiten, zoals met name Koken bij Bomans, ondergebracht kunnen worden. Het bestuur denkt meer slagkracht te kunnen ontwikkelen, als 'BijBomans' nog onderdeel blijft van de wijkraad.

Wel is de organisatie van zowel 'BijBomans' als het wijkraadbestuur tegen het licht gehouden en aangepast. Voor 'BijBomans' worden de bestaande projectwerkgroepen omgevormd tot twee nieuwe. Een werkgroep zal zich bezig gaan houden met het Programma en de Activiteiten. De andere, Werkgroep Beheer 'BijBomans', gaat zorg dragen voor het beheer van het pand en het regelen van alle randvoorwaarden die nodig zijn voor het goed laten verlopen van de activiteiten.

Beide werkgroepen worden gekoppeld aan het wijkraadbestuur. De voorzitters van beide werkgroepen gaan deel uit maken van het bestuur.


Geplaatst op: Donderdag 14 december 2017

Tags

Nieuws