Openbare Wijkvergadering van dinsdag 14 mei 2019 druk bezocht

Ruim 60 mensen kwamen bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Laurentiuskerk. Sinds 1 mei kan de wijkraad voor grotere bijeenkomsten gebruik maken van deze locatie.

Een veilige, leefbare en sociale wijk Molenhoek. Wat kunnen wij hieraan doen?

Dat was het thema van de openbare vergadering van wijkraad Molenhoek op 14 mei jl. Met een inleiding door wijkraad-voorzitter Jan Timmers werd het thema toegelicht, rondom de vraag wat kunnen wij als wijkbewoners doen om onze veilige, leefbare en sociale wijk Molenhoek te behouden c.q. te verbeteren, te vernieuwen.
De bijeenkomst was de 2e in een serie openbare avonden, waarin dat thema werd verkend.
Tal van aspecten spelen hierbij een rol, zoals het ontwikkelen van een visie, de (langere termijn) plannen van de gemeente t.a.v. de revitalisering van de openbare ruimte, de bereikbaarheid en ontsluiting van Rosmalen, het voorkomen van sluipverkeer in ons dorp, onze wijk. Ook werd verkend wat de rol van de Wijkraad Molenhoek moet zijn en welke rol wijkbewoners, daarin kunnen hebben.

Tijdens de bijeenkomst van 14 mei stonden de volgende thema’s centraal:

•    Ruimtelijke ordening en verkeer: toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de bereikbaarheid en ontsluiting van Rosmalen.
•    Resultaten van de wijkschouwen door de werkgroepen 'Openbare ruimte en groen' en 'Ruimtelijke ordening & verkeer'

Voor het volledige en uitgebreide verslag, klik hier. De presentaties vind u bij de downloads hieronder.


Geplaatst op: Dinsdag 28 mei 2019

Tags

Nieuws