Presentatie plannen Coudewater door nieuwe eigenaar

Op 23 mei 2019 is door V.O.F. Land van Coudewater het plan gepresenteerd voor het nu bebouwde deel van Landgoed Coudewater, een deel van de huidige golfbaan en een deel van de boszône.

Voor diegenen, die niet bij de presentatie aanwezig konden zijn en voor hen die de plannen nog eens nader willen bekijken zie  Land van Coudewater

Enkele planvoorstellen lichten we alvast uit:

Panden die behouden blijven en hun invulling, 

Parkzicht : GGZ Oost Brabant, Mariënwater : Signum onderwijs, Loofert : adviesbureau, Wetering : adviesbureau, Berlicumseweg 13 : bewoond, De Dennen : zorg, Emma : zorg, Mortuarium : uitvaartonderneming.                           

Panden die behouden blijven en nog beschikbaar zijn voor huur/koop:

Hoeve : woningencomplex, Karloods, Boerderij, Kapel, Milla de Campen (aanbouwplan 3 bouwl.), Berlicumseweg 9-11: twee woningen.

Alle andere bebouwing wil V.O.F Land van Coudewater slopen om er 150 grondgebonden woningen en 250 appartementen (waarvan 100 sociale huur) op te kunnen bouwen.

Hun plan beoogt drie appartement-gebouwen 6 - 7 bouwlagen en één van 5 bouwlagen op de plek van de huidige kliniek en omgeving.
Eén appartementencomplex van 3 bouwlagen gelegen aan Milla de Campen. Verspreid over het Land van Coudewater 3 appartementsgebouwen van 4 bouwlagen en twee van 4 bouwlagen gelegen aan de golfbaan. De grondgebonden woningen willen ze op het middenterrein en richting golfbaan plaatsen en aan de overzijde van de Peter de Gorterstraat (huidige De Vonder en omgeving).

  

V.O.F. Land van Coudewater wil graag in contact komen met personen/bedrijven die invulling willen geven aan de nog beschikbare te behouden panden En gedachten-uitingen aangaande hun voorliggende conceptplan vernemen. Op 1 juni a.s. om 11.00 uur is er gelegenheid een wandeling over het plangebied te maken met Maarten Pieters.
Opmerkingen over hun denkbeelden, mits passend binnen de ontwikkelstudie, kunnen we tot 15 september 2019 kenbaar maken aan V.O.F. Land van Coudewater.

Hartelijke groeten,

Vrienden van Landgoed Coudewater,  

Erna Meijer-Verstappen, secretaris.