Plannen, officiƫle bekendmaking

De gemeente houdt de onderstaande planning aan voor het vaststellen van het bestemmingsplan Golfbaan en Erven:

  • 26 maart 2019: besluitvorming college B&W. Aansluitend worden stukken naar de Raad gestuurd en worden indieners van zienswijzen hierover per brief geïnformeerd.
  • 8 april 2019: informeren en ontmoeten: indieners zienswijzen krijgen kans zienswijze toe te lichten
  • 16 april 2019: bespreking cie Omgeving
  • 7 mei 2019: besluitvorming Raad
  • 10 mei 2019: publicatie raadsbesluit vaststelling; terinzagelegging 13 mei tot en met 24 juni (beroepstermijn)  Lees meer
    bron: wijkraad Maliskamp

Voorliggende plannen. Je inbreng wordt gewaardeerd. Tot 23 januari 2019 kun je reageren, dan kunnen wij je bevindingen meenemen in onze reactie. In de bijlagen onze visie op het voorontwerp. Reactie van Vrienden van het Landgoed Coudewater op de ondererstaande plannen.
Ontwerp-beschikking hogere grenswaarde landgoed Coudewater te Rosmalen  Publicatiedatum: 2018-12-14
Coudewater (golfbaan en erven), ontwerpbestemmingsplan 
Publicatiedatum: 2018-12-14


 

Tags

Coudewater