Verslag van de Openbare Wijkraadvergadering Molenhoek

De Openbare Wijkraadvergadering Molenhoek stond in het teken van Ontwikkeling en toekomst van de wijk Molenhoek

Ruim 50 wijkbewoners bezochten de openbare wijkraadvergadering op 21 februari.

Wijkraad- voorzitter Jan Timmers gaf na een welkomstwoord en excuses voor het rommelig verloop van de uitnodiging, een toelichting op het programma en zijn Kijk op de Wijk
    meer foto's

Aansluitend schetste mevrouw Janine Meesters van de afdeling “Onderzoek en statistiek” gemeente ‘s-Hertogenbosch, een beeld van de (demografische) ontwikkelingen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch in het algemeen en de wijk Molenhoek in het bijzonder. Na haar presentatie met interessante cijfers: Doorkijk naar de toekomst (zie hieronder bij Downloads) werd er van gedachten gewisseld over wat dit betekent voor onze wijk.

Daarna gaf Danielle van Bokhoven, projectleider Boschwijzer [nu Koo] van de gemeente ’s-Hertogenbosch, een heldere uiteenzetting  over KOO,  met de pakkende titel’ Samen zetten we de bewoner centraal’ (zie hieronder bij Downloads)

Wijkmanager Rutger Janssens sloot de avond af met zijn ervaringen in en met onze wijk en zijn weerspiegeling ‘Hoe staat de wijk Molenhoek er voor?’.

Afsluitend vroegen enkele bewoners aandacht voor de situatie m.b.t. het veilig kunnen oversteken bij het bezoek aan het winkelcentrum Molenhoek. De door de gemeente voorgestelde oplossing lost naar de mening van de spreekster niets op. Wijkraad en wijkmanager hebben hiervoor aandacht.

Revitalisering van de wijk is volgens een aantal aanwezige bewoners broodnodig. In een volgende openbare wijkraadvergadering zal dit worden geagendeerd en zullen betrokken deskundigen vanuit de gemeente worden uitgenodigd.
Ook wordt aandacht gevraagd voor een strenger toezicht en handhaving op diverse locaties in de wijk.

Tot slot wordt belangstellende aanwezigen gevraagd, zich te melden voor de werkgroep Openbare Veiligheid.
Voor het volledige verslag zie: Verslag Openbare Wijkraad Vergadering

 


Geplaatst op: Woensdag 27 februari 2019

Tags

Nieuws