Bij Bomans gaat naar de Troubadour!

Woensdag 14 juni 2017

Onlangs heeft het wijkraadbestuur hiervoor met Signum een huurcontract gesloten dat dezelfde gunstige voorwaarden bevat als het huidige contract. Afgesproken is dat direct na afloop van dit schooljaar de lokalen ontruimd en opgeknapt zullen worden.

De verhuizing van de Bij Bomans-inventaris is voorzien op 20 juli. In de dagen daarvoor zal alles ingepakt en verhuisklaar gemaakt moeten worden. Helpende handen daarbij zijn nog steeds welkom! En dat geldt ook weer voor het uitpakken op de nieuwe locatie. 

De herstart van alle activiteiten kan plaatsvinden in de week van 31 juli. De deelnemers aan de activiteiten kunnen dit in onderling overleg zelf regelen. Het nieuwe adres wordt: Mozartlaan 13.

Tags

Bij Bomans