Kroniek 815 tot heden

815
Eerste naamsvermelding ‘Rosmalla’ in schenkingsakte; mogelijke verklaring van de naam: ‘gerechtsplaats gelegen in of bij het riet’

1300
Op 22 augustus Hertog Jan II van Brabant doet ‘ten eeuwige dage in erflijk recht' uitgifte van gemeenschappelijke gronden aan de bewoners. Deze gronduitgifte wordt beschouwd als de stichting van Rosmalen.

1309
Op 21 augustus vaardigt Hertog Jan II van Brabant een oorkonde uit waarmee het polderbestuur (7 Heemraden) 'Van der Eijgen' wordt ingesteld.
Het zegel dat men gaat gebruiken (oudst bewaarde afdruk uit 1348) zal 690 jaar later model staan voor het Rosmalens dorpswapen.

1437
Milla de Kampen sticht het klooster Mariënwater te Coudewater, op grond van Peter de Gorter, het eerste dubbelklooster van Birgittijnen en Birgittinessen in het bisdom Luik en de latere Benelux naar de orderegels van de Heilige Birgitta van Zweden.    

1485
Bij oorkonde van 1 juli wordt Jan van Baexen medestichter van een Augustinessenklooster binnen de parochie van Rosmalen. Het is zijn uitdrukkelijke wens om daarbij de naam van het castrum op de motte 'Rodenborch' (voormalig eigendom van Aert Heijm) te wijzigen in 'Sinte Annenborch'. In 1588 zijn de Augustinessen vertrokken naar Den Bosch en in 1613 is het klooster opgeheven..

1505
Op 25 oktober krijgt Rosmalen een eigen heer: Ridder Jan van Baexen. Rosmalen wordt daarbij erkend als een hoge, middelbare en lage heerlijkheid. Met Heerlijkheidsrechten – bestuur en rechtspraak

1512
In de maand september worden Hintham en Rosmalen (uitgezonderd de kloosters Annenborch en Mariënwater) door de Geldersen in brand gestoken. Pas in 1543 zal er een einde komen aan de Brabants-Gelderse oorlogen.    

1544
Het bestuur van Heze (Rosmalen en Nuland) heeft een nieuw zegel in gebruik genomen, gelijkend op het zegel uit (vermoedelijk) 1309.

1550
De St.Lambertuskerk wordt verbouwd tot de vorm die hij nu ongeveer nog heeft. Een kraagsteentje uit de Mariakapel vermeldt nog heden betreffend jaartal.

1566
De beeldenstorm treft ook kerk en kloosters te Rosmalen.

1629
Op 14 september capituleert 's-Hertogenbosch na een langdurig beleg door Frederik Hendrik. De val van de hoofdstad der Meierij heeft vele vervelende consequenties voor de dorpen in die Meierij, waaronder Rosmalen. Zie ook de Groene Vesting en hun facebookpagina

1648
Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog gaat de Lambertuskerk over naar een handjevol protestanten. Na nog enkele decenia gebruik te hebben gemaakt van de kapel te Koudewater vindt de overwegend katholieke gemeenschap tenslotte onderdak in een schuurkerk op de plaats waar nu 'De Kentering' staat.

1652
De mannelijke kloosterlingen, de  worden gedwongen Rosmalen te verlaten; zij vertrekken naar Hoboken bij Antwerpen. De Birgittijn Judocus Roosenblijft ook na 1713 als pastoor in Rosmalen actief.    

1713
De Birgittinessen ‘mogen’ tot 1713 blijven en de overgebleven zusters vestigen zich dan in Uden.

1719
Rosmalen wordt getroffen door langdurige droogte en hitte. Onder het vee breekt een besmettelijke ziekte uit, waardoor bijna al het vee in de gemeenschap sterft.

1732
Op een molenberg wordt de standerdmolen gebouwd; onze wijk is hiernaar vernoemd.

1767
Op 20 juli lijdt het dorp zeer veel 'door donder, bliksem, hagel en stormwind'. Er vallen 2 doden. Het koren op het veld is verpletterd, 300 bomen worden uit de grond gerukt, 80 huizen worden vernield.

1781
Een van de meest tragische rampen uit de geschiedenis. De 'roode loop' (een cholera-epidemie c.q. dysenterie) breekt uit. In twee maanden tijd sterft ongeveer 3% van de bevolking.

1813
Willem, Prins van Oranje, aanvaart de soevereiniteit over het Koninkrijk Nederland als Koning Willem I. Tot eerste burgemeester van Rosmalen wordt benoemd de onder Frans bewind reeds functionerende representant van het Bataafs Volk van Brabant en 'maire' Willem Siepkens.

1815
Eerste burgemeester van Gemeente Rosmalen: Willem Siepkens (1815 – 1838)

1823
Bij koninklijk besluit van 10 november krijgt de katholieke gemeenschap Rosmalen haar Sint Lambertuskerk terug. De kerk wordt gerestaureerd en uitgebouwd. De protestanten krijgen de schuurkerk toebedeeld.

1827
Eerste raadhuis, hoek Dorpsstraat – Raadhuisstraat; 1960 afgebroken.

1835
De Rijksweg van Den Bosch naar Grave en Nijmegen wordt aangelegd.

1840
Provinciale weg van (Het Wapen van) Rosmalen naar Berlicum, Heeswijk, Veghel.

1844
Op de Hoeve Heerenbeek van de familie Van de Mortel wordt een rosoliemolen gebouwd. Ter herinnering daaraan is in 2011 aan de Graafsebaan de ‘kollergang’ – een remake – van deze molen geplaatst.

1870
Dr. E. v.d. Bogaert en dr. L. Pompe, oprichters van de 'Maatschappij tot verpleging van krankzinnigen op het land', kopen in augustus het landgoed Coudewater en stichten een psychiatrisch ziekenhuis te Rosmalen.

1873
Stichting van het klooster Van Meeuwen. Wezen- en bejaardenopvang alsmede onderwijs vestigt zich op de Kerkenhoek

1881
De spoorlijn van Tilburg naar Nijmegen; station aan Spoorstraat tot 1938 in gebruik voor personen en tot 1972 voor goederen. Honderd jaar later, in 1981,  krijgt Rosmalen opnieuw een station.

1910
Opening St.Annakerk Hintham. Kerk in Neo-Gotische stijl door architect W. van Aalst. Pastoor was A.M.van Thiel. Kopie van de Viollet-le-Duc kerk in Aillan-sur-Tholon in Frankrijk.

1923
Op 3 april begint Jan Heijmans een zelfstandig bedrijf voor grond- en waterwerken. Rosmalen zal een belangrijk aannemersdorp worden.

1934
Op 8 januari wordt de Parochie van de H. Bernadette Soubirous in de Maliskamp gesticht. In 1935 wordt de eerste in Nederland aan Bernadette toegewijde kerk ingezegend. Tot de parochie hoorde o.a. een gebied tussen de spoorlijn en de Rijksweg, waaronder de Maliskampse Heide, nu deel van de wijk Molenhoek.

1944
Op 23 oktober, na hevige gevechten op de Kruisstraat, wordt Rosmalen bevrijd van de Duitse bezetter. Een dag later volgt Hintham.

1945
Oprichting  van Sanatorium Maria-Oord bij ‘De Duijnsche Hoef’
    
1960    
De geboorte van de 10.000e inwoner (Hans van Schijndel) vindt plaats op 15 november. Hierna groeit Rosmalen van een eenvoudig dorp uit naar een forensenplaats met meer dan 25.000 inwoners in 1985.

1961
Stichting Laurentiusparochie met de eerste kerk aan de Molenstraat en vanaf 1972 de huidige kerk aan de Oude Baan.

1961
De scholengemeenschap H. Laurentius wordt gesticht. In 1967 wordt de lagere school opgericht

1974
De Godfried Bomansschool wordt opgericht.

1996
Per 1 januari gaan de gemeenschappen Rosmalen en Den Bosch samen verder binnen een bestuurlijk nieuwe gemeente ‘s-Hertogenbosch. De gemeenschap Rosmalen wordt zich nog meer bewust van haar eigen identiteit.

2000                       
Op 22 augustus, precies 700 jaar na de uitgifte van 'gemene' gronden aan de bewoners van Rosmalen, stelt burgemeester Rombouts de nieuwe dorpsvlag officieel in gebruik en geeft daarmee aan waarde te hechten aan een voortbestaan van Rosmalen als een dorpsgemeenschap met een eigen verleden, heden en toekomst.

2005
Het uit de jaren zestig daterend sportpark De Hoef – een toponiem van oudsher – wordt in 2005 verlaten door voetbalclub OJC, die naar De Groote Wielen verhuist.

2012
De Annenborg, oorspronkelijk gehuisvest tussen de Schoolstraat en de Deken Fritsenstraat, vestigt zich  in De Hoef.

2014 
Op 19 december werd het Maximakanaal opengesteld voor de scheepvaart.

2016
Oplevering van nieuwe huizen in de Hoef

2016
Verbouwing van winkelcentrum Molenhoek

J,Graus en de Heemkundekring