Een rest van de koude oorlog in Rosmalen

Een flink aantal van onze lezers zal zich de Koude Oorlog uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw nog wel herinneren. Ik zie nog mijn opa voor de geopende deur van de voedselkast staan controleren of er wel genoeg zout, suiker en azijn aanwezig was. Er was een flinke dreiging van een gewapend conflict tussen Rusland en het vrije westen. In die tijd werd er over Nederland een netwerk van uitkijktorens gebouwd van waaruit overvliegende Russische vliegtuigen gespot konden worden. Radar bestond toen blijkbaar nog niet, Een van die torens, u zult het niet geloven, stond in onze zandverstuiving. Een jaar of acht geleden ben ik samen met Theo van de Doelen en Ton Verstappen, mede-wijkbewoners, met hakbijl, schop en zaag gaan graven in de hoek van de Heiweg en de Sparrenburgstraat-Zuid.
Volgens ons onderzoek moest de toren daar gestaan hebben. En inderdaad, we hebben daar stukken van de fundering bloot kunnen leggen. 

De toren werd vermoedelijk in 1955 gebouwd door het ministerie van defensie.
Militairen moesten vanuit de toren goed letten op de komst van ongewenste vliegtuigen. Er waren in heel Nederland 250 van die torens. Er schijnt 1 keer een waarneming geweest te zijn van een Russisch toestel, dat gebeurde in de omgeving van Venlo. De dichtstbijzijnde torens vanuit Rosmalen waren die in Rossum ( u kunt hem daar nog in volle glorie zien staan!) en in Groesbeek. Helaas heb ik geen Rosmalenaren gesproken die over het gebruik van die toren meer konden vertellen. Vermoedelijk mocht je niet in de omgeving van de toren komen.
Toen de toren niet meer als bewakingsinstrument werd  gebruikt, gingen kinderen daar natuurlijk wel spelen. Omdat de toenmalige Bescherming Bevolking de toren ook wel gebruikte voor oefeningen, kreeg de toren de naam BB-toren. Het gebouw werd in 1958 gesloopt, volgens sommigen door militairen met rupsvoertuigen. Ronald van Genabeek, stadsarcheoloog, heeft mij toegezegd dat hij de mogelijkheid zou bekijken om een deel van de toren bloot te leggen. Ik vermoed dat wij dat niet meer meemaken. De geschiedenis van de BB-toren in onze wijk blijft ondergronds.