Kastanjebomen in de zomer

Tijdens de vergadering van de werkgroep Groen, waar ook de afdeling Beheer openbare ruimte van de gemeente aan deelneemt,  komen de zorgen over de paardenkastanjes in de wijk aan de orde.

Dhr. Arjan van den Bosch zei daarop het volgend: de gemeente heeft zeer goed in beeld wat er met de paardenkastanjes en rode paardenkastanjes in de wijk ( o.a. de Chopinlaan en de Driebergenlaan ) aan de hand is. De kastanjes zijn besmet met de kastanje-mineermot (en in de Driebergenlaan ook nog met de kastanje-bloedingsziekte.)

 

 

 

Wat de kastanje-mineermot in onze wijk betreft, deze  veroorzaakt al heel vroeg bruine bladeren.
Mineermotten zijn kleine nachtvlinders. De rups van de mineermot vreet gangen in bladeren. Bladeren verkleuren bruin en sterven hierdoor af. De mineermot zal afhankelijk van temperatuur gedurende de zomer meerdere cycli hebben, waardoor de uiteindelijke aantasting naarmate de zomer vordert zal toenemen  en vervolgens zal leiden tot een vervroegde bladval. De kastanje-mineermot treedt de laatste jaren fors op, waardoor de boom al medio zomer bijna in herfsttooi gehuld gaat. Hierdoor kunnen er geen goede eindknoppen gevormd worden en zal de boom ieder jaar in vitaliteit achteruit gaan, wanneer de mineermot niet wordt aangepakt. Chemisch is deze plaag niet te bestrijden omdat een groot aantal middelen niet meer zijn toegelaten en omdat de larve tussen de bladlagen zit. Echter een boom die achteruitgaat in conditie is ook vatbaarder voor andere aantastingen. Daarom is het heel belangrijk om de mineermot zoveel mogelijk op een andere wijze te bestrijden. De larven overwinteren in het afgevallen blad. In het voorjaar zullen ze massaal proberen de boom in te kruipen. De gemeente is zich daar van bewust en zorgt er dus ook voor dat het afgevallen kastanje-blad zo veel als maar mogelijk is,  wordt geruimd. Verder blijft de gemeente deze kastanjes zorgvuldig monitoren.

Wat zou u als om-aanwonenden verder nog zelf kunnen doen?
Er valt natuurlijk niet alleen blad in het openbaar groen maar ook in  particuliere tuinen. Het is daarom dus belangrijk dat het blad ook daar verwijderd wordt om te voorkomen dat de larven in het voorjaar weer massaal in de bomen kruipen.

Tags

Bomen