Bomen over bomen door Jos Wijsmuller

Na 16 jaar lid te zijn geweest van de Werkgroep Groen heeft Jos Wijsmuller in december 2016 afscheid genomen. Ter gelegenheid daarvan heeft hij dit stukje geschreven.

Bomen over bomen.

Nu ik na 16 jaar de groencommissie van onze wijkraad heb verlaten, vond ik het een goed idee bij een boom stil te staan en u uit te nodigen ons  over andere bomen te informeren. Uw bijdrage kan via het contactadres op de website worden aangeleverd. Onder de bezielende leiding van Bea Wever vergaderen we in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente over het wel en wee van het groen in onze wijk. De betekenis van bomen in onze wijk is zeer groot vooral doordat door de fotosynthese, waarbij onder invloed van de zon Co2 en water in suiker, cellulose en andere koolhydraten worden omgezet. Bij diepgewortelde bomen wordt ook het water, dat zich in een ver onder een zand liggende laag bevindt, benut. Bomen verwekken bij hete zon een beschermende schaduw. Helaas zijn bij de veeteelt vaak grote boomloze percelen gecreëerd. Dat bomen ook problemen oproepen is in de naherfst goed merkbaar. Maar ze verschaffen ook werk hetgeen niet ongunstig is.
De tuin- en landschapsarchitecten Pieter Buys en B. van der Vliet hebben in samenwerking met architecten gestreefd naar het creëren van het wonen in een parkbos bij het uitbreidingsplan Molenhoek.
In november 1997 hebben mijn vrouw en ik een circa 2 m hoge jonge tulpenboom, Liriodendron tulipifera, in onze tuin geplant. Hij heeft nu een stamomvang  van 1.48 m en heeft een hele mooie bast.
Op bijgaande foto’s ziet u links de zomerschors en rechts de winterschors:
        

Op de foto rechts, boven de opengaande bloemknop, ziet u dat het blad een inkeping vertoont die zeer kenmerkend is. De bladeren hebben vrij lange stelen. Als het nog maar weinig waait hoor je ze al ritselen.
Deze beweging bevordert het verdampen van water en dat maakt weer dat de sapstroom in de boom kan toenemen.
 
    

Hier ziet u een tulpenboom in volle bloei. Deze boom stond in de Morvan (Frankrijk). Op het volgende plaatje ziet u een bloem in volle pracht. Stelen van bladeren zijn eveneens zichtbaar. Hieronder ziet  u de boom in wintertooi. En ernaast de kruin waarbij u duidelijk de vele vruchten ziet. Hieronder ziet  u de boom in wintertooi. En ernaast de kruin waarbij u duidelijk de vele vruchten ziet.
 


 

Hier bij de vruchten die u als kleine knopjes in de boom ziet zitten. Het geeft aan hoeveel bloemen er in de zomer (juni/juli) te zien waren. Door de vrij grote bladeren  is het niet eenvoudig de  bloemen direct op te merken. Onder de boom kunnen nog diverse bloem soorten bloeien. Het is een rijkdom om van zo’n boom te kunnen genieten. In de herfst zie je het blad vergelen, dezelfde kleur als in de bloemen te zien is. Het opruimen van de bladeren, zeker met de goede hulp  van de gemeente, is zeker de moeite waard.Naast het genot van deze boom, geniet ik ook van de vele andere bomen die onze Molenhoek sieren.

Jos Wijsmuller

          

Tags

Bomen