Uitstel besluit overhevelen zorg. Extra raadsvergadering op 16 oktober 2014.

Uitstel besluit overhevelen zorg.
Extra raadsvergadering op 16 oktober 2014
.

De Gemeenteraad 's-Hertogenbosch vindt het niet verantwoord, om op dit moment een besluit te nemen over het overhevelen van taken op het gebied van WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning], Thuiszorg en Jeugdzorg.
Door het relevante Ministerie is een 'deadline' gesteld met de datum 01 november 2014. Per 01.01.2015 worden immers al deze '3 taken' als eerder vernoemd overgeheveld naar de Gemeenten in Nederland.
Daarop is besloten om een 'extra raadsvergadering' aan dit thema te wijden.
Op 08 oktober was al over dit actuele thema een extra commissievergadering gehouden van Raadscommissie MO [Maatschappelijke Ontwikkeling].
De speciale raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 16 oktober 2014.
meer details vindt u terug op de Gemeentelijke Website en in Brabants Dagblad d.d.26.09.14.
Bron:
BD Brabants Dagblad 26.09.14.
Auteur: Robert van Lith


Geplaatst op: Woensdag 15 oktober 2014

Tags

Zorg

Tags

Nieuws