’s-Hertogenbosch zoekt ruimte voor duurzame energie. Denkt u mee? 11 maart

De gemeente ’s-Hertogenbosch is van plan om in de periode tot 2050 over te gaan van fossiele energie, zoals aardgas en kolen naar duurzame opgewekte energie. De meest bekende vormen zijn wind- en zonne-energie.  Omdat dit een ingrijpende ontwikkeling is willen wij u uitnodigen om tijdens een  informatiebijeenkomst met ons mee te denken over de invulling van een Visie Energielandschap.
De Visie Energielandschap vormt het overkoepelende kader, waaraan de gemeente initiatieven voor de productie van duurzame energie kan toetsen. De visie gaat aangeven wat de kansen in het hele buitengebied van de gemeente zijn voor het plaatsen van windturbines en zonneparken.
Kom wanneer u hier meer over wilt weten of  ideeën over hebt naar de informatiebijeenkomst!

11 maart: SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, ‘s-Hertogenbosch
De bijeenkomsten starten om 19:00 uur en duren tot 21:00 uur. U bent vanaf 18:45 uur welkom.

Aanmelden of meer informatie ontvangen?
Om een indruk te krijgen van de opkomst verzoeken wij u zich aan te melden voor de bijeenkomst via dit formulier
Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten of de visie? Neem dan contact op met Johan van Heumen of Stef Tomesen of Neem dan contact op met de gemeente via visie-energielandschap@s-hertogenbosch.nl.

 

Relatie tot ‘Verkenning Rosmalense Polder’
De verkenning tweede fase duurzame energie Rosmalense, Lithse en Geffense polder wordt door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant. Deze verkenning doorloopt een afzonderlijk en deels parallel traject. Ook in dit traject wordt nadrukkelijk de participatie gezocht met omwonenden, organisaties en andere stakeholders. Daarvoor volgen later informatiebijeenkomsten.


Geplaatst op: Dinsdag 26 februari 2019

Tags

Nieuws