Nu toch nog een écht lintje!

Met de lintjesregen op Koningsdag 2020 was Covid19 een grote spelbreker. Op vrijdag 3 juli kregen de gedecoreerden alsnog hun onderscheiding overhandigd door kinder-burgermeester Saleisha Kreté van ’s-Hertogenbosch, daarbij geassisteerd door Jack Mikkers, burgermeester van dezelfde stad.

Ook in onze wijk werden mensen verrast met een lintje:
Els van der Sanden-Paumen was in loondienst van zorginstelling Vivent [locatie Mariaoord / 1992-2006] in welke periode zij -onbezoldigd- de rol van secretaris van de cliëntenraad op zich nam. Daarnaast was zij collectant voor goede doelen [o.a. voor India] [1981-1993] en verzorgde zij de bloemen in de Christofoorkerk [Sint-Michielsgestel]. Ook was Els actief bij de hulpdienst van Farent [1999-2012], waar zij ook coördinator was. Tussen 2007-2016 was zij mantelzorgster voor meerdere persoon [chauffeursdiensten en financiële zaken]. In 2011 richtte Els de Familie- en Betrokkenenraad van Reinier van Arkel op waar zij nog steeds voorzitter van is.

Simone Schuurmans-Poort was bestuurslid [secretaris] van de ouderraad basisschool De Vlek [1980 t/m 1992] en aansluitend secretaris van het Schoolbestuur Stichting Onderwijs – en Wijkbelangen Sparrenburg. Zij was ook vrijwilligster bij de Parochie Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes [vanaf 1985] in de functies voorganger bij Woorddiensten en lid van de Avondwakegroep. Daarnaast verzorgde zij de administratie in de Bernadetteparochie in Maliskamp, later in de Laurentiuskerk in Rosmalen. Simone Schuurmans nam zitting in diverse werkgroepen en Simone is ook acoliet. Van 2007 tot aan de sluiting van de Wereldwinkel in Rosmalen in 2017 was zij daar vrijwilligster welk werk zij heeft voortgezet in de Wereldwinkel Berlicum.

Ingrid Nijskens (66 jaar) was, naast haar betaalde werkzaamheden, vrijwilligster en bestuurslid [vanaf 1985-1998] bij het gezondheidscentrum Samen Beter en secretaris/penningmeester van Wijkplatform Oost, alsmede wijkkrant Oost [2000-2014]. Daarnaast is zij lid van de Adviesraad WMO en Jeugdhulp ’s-Hertogenbosch [vanaf 2011]. Ook vervult en vervulde zij diverse (bestuurs- )functies binnen de Wijkraad Molenhoek | BijBomans [vanaf 2014]. Bovendien was en is zij actief op vele andere lokale terreinen in onze stad.

Hartelijk gefeliciteerd Els, Simone en Ingrid!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geplaatst op: Woensdag 08 juli 2020

Tags

Lintje

Tags

Nieuws