Klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek 15-06-2015

Verslag

Op 15 juni jl. kwam de klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek voor de 9e keer bijeen om informatie te delen tussen Gemeente, Bouwbedrijven, Winkeliers en vertegenwoordigers van omwonenden en Wijkraad.  Na enige verdere vertraging de afgelopen maanden, is tijdens deze bijeenkomst  informatie over de planning en aanvang van de bouwactiviteiten besproken.

Op 25 en 26 juni zal in opdracht van de gemeente Den Bosch een deel van de grond op het bouwterrein worden gesaneerd in verband met daarin aangetroffen resten asbesthoudend materiaal. Direct omwonenden kregen hierover al medio mei een brief, de werkzaamheden kunnen echter nu pas uitgevoerd worden. In de Bossche Omroep van afgelopen weekend (19/20 juni) is hierover een Besluit Uniforme Sanering geplaatst. Kort daarna zal de bouwplaats ingericht gaan worden en zal er een duidelijk merkbare start gemaakt worden met de bouw van de Aldi en de erboven liggende appartementen. Naar verwachting zal dit nieuwe gebouw gereed zijn in juli 2016.

Voor de grondgebonden woningen die op de hoek van de Oude Baan en Slauerhoffstraat zullen worden gebouwd, is er veel belangstelling getoond de afgelopen maanden. Voor meer informatie hierover zie www.hetwaarehuis.nl.  Garagebedrijf Coppens zal in augustus verhuizen waarna de voorbereidingen voor de nieuwbouw van deze woningen zal starten.

Een besluit voor definitieve aanvang verbouwing van de bestaande winkels wordt in de loop van juli verwacht. Rondom dezelfde tijd zullen al verhuizingen van enkele winkels in gang gezet worden om intern ruimte te creëren voor de verbouwing. Verdere echt merkbare bouwactiviteiten voor dit deel-project zullen waarschijnlijk pas na de bouwvakantie plaatsvinden.


Geplaatst op: Dinsdag 30 juni 2015

Tags

Nieuws